Co nás čeká do konce školního roku

V pátek vyrábíme lapbooky, přineste si proto všechny pomůcky.

V pondělí se vybírají učebnice (bez obalu, vygumované, slepené), potom se půjdeme koupat, vstup je 40Kč, nezapomeňte přinést peníze. S sebou mějte ručník, opakovací krém, plavky, kšiltovku, dostatek pití, svačinu…

V úterý dostanete učebnice pro 6. třídu. Potom budeme hrát deskové hry, které si donesete. Odpoledne od 13:00 probíhá PUZZLIÁDA organizovaná školním parlamentem. Této akce se zúčastní pět dětí, které se mi nahlásily.

Ve středu předáme panu školníkovi skříňky, postupně z nich tedy odnášejte věci (portfolia, kufříky na VV, tělocvik, přezůvky…), už v úterý po vyučování budou skříňky prázdné a čisté, připravené na předání. Ve středu také někteří z Vás jedou na školní výlet s paní učitelkou Foltovou, v případě dotazů kontaktujte přímo ji.

Pokud někdo ví, že tu příští týden nebude, učebnice a skříňku předá do konce tohoto týdne.

Ve čtvrtek půjdeme na celý den na Gutovku, můžete si vzít míče apod., v případě, že chcete mít s sebou koloběžku, nezapomeňte si vzít přilbu popř. chrániče. Koupíme si zmrzlinu za peníze, které jsme dostali za třetí místo ve sběru papíru.

V pátek během první hodiny dostanete vysvědčení. Potom se půjdeme rozloučit s žáky devátých tříd a slavnostně ukončit školní rok na školní hřiště.

Celý příští týden 26.6-30.6. probíhá výuka od 8:00 do 11:40 hodin.

Plán na týden 19.6.-23.6.

Ve všech předmětech budeme opakovat, v pondělí nebudeme mít dějepis ale zeměpis, přineste si proto jinou učebnici a sešit. V pátek budeme vyrábět lapbooky.

Úterý – vybrané peníze z Run and Help jsme věnovali do Nadačního fondu Veroniky Kašákové, která by nám měla v úterý přijít osobně poděkovat a seznámit nás s její organizací.

Středa – představení divadla Karavana – koná se ve škole, cena je 60Kč, představení zaplatím z třídního fondu.

Plán na 12.6.-16.6.

Pondělí – Den naruby – v naší třídě budou učit dvě děvčata z deváté třídy, konec vyučování se nemění.

Úterý – focení tříd – cena fotografie je 40Kč, zaplatím je z třídního fondu.

ČJ – opakování

M – opakování

AJ – Present Simple and Present Continuous, clothes, reading a story, revision

PDVL

 • osobní vlastnictví, domácí a osobní rozpočet, nákup, reklamace
 • jednoduché nástroje a zařízení

Plán na 5.6.-9.6.

ČJ – věta jednoduchá, souvětí, slovní druhy

 • ve středu poslední šance odprezentovat knihy z mimočítankové četby

M – přímá úměrnost, tělesa, opakování

AJ – Present Simple and Present Continuous, clothes

 • the last test on Friday

PDVL

 • děj – Sametová revoluce, vznik samostatné České republiky
 • př – péče o zdraví

V PONDĚLÍ VŠICHNI ODEVZDAJÍ ČTVRTLETNÍ PRÁCE A JEJICH OPRAVU.

Ve čtvrtek se účastníme akce Bezpečné prázdniny.(Na akci, která se koná na Letné, se dostaví složky integrovaného záchranného systému, Národní centrum bezpečného internetu, Linka bezpečí…. Vstup je zdarma.) Sejdeme se před školou v 8:00, předpokládaný návrat je kolem 13:30.

Plán na 29.5.-2.6.

ČJ – opakování, čtvrtletní práce, věta jednoduchá a souvětí, přímá řeč

M – opakování, čtvrtletní práce, vzájemná poloha dvou kružnic

AJ – Present Simple vs. Present Continuous, on Monday short translation – Present Continuous

PDVL – Děj – test; rok 1968-2017

PDVL – Př – Růst a vývoj člověka

Ve čtvrtek je sportovní den, vyučování začíná v 8:00 a končí v 11:40.

 

 

Co nás čeká do konce školního roku

Poslední písemné práce

29.5. Dějepis – rok 1938 – 1968

30.5. čtvrtletní práce ČJ  – přídavná jména, věta jednoduchá a souvětí, mě X mně, slovní druhy 

31.5. čtvrtletní práce z M – dělení dvojciferným dělitelem, zlomky – určení části z celku, sčítání a odčítání, porovnávání, desetinná čísla – sčítání a odčítání, porovnávání, zaokrouhlování, slovní úlohy.

31.5. povinná četba – shrnutí

7.5. poslední příležitost odprezentovat knížky z mimočítankové četby

Akce 

1.6. Sportovní den – konec v 11:40

8.6. Bezpečné prázdniny

12.6. Den naruby

13.6. Focení tříd a Puzzliáda, která je pouze pro ty, co se přihlásili

Sportovní den

1.6. se koná sportovní den, výuka bude končit v 11:40.

Změna rozvrhu ve středu 31.3.

Ve středu 31.3. budeme mít následující rozvrh:

1.hod – TV

2. hod – M – píšeme čtvrtletní práci

3. hod – ČJ

4. hod –  ČJ – shrnutí povinné četby

5. hod – PDVL

Vyučování končí ve 12:35.

Plán na 22.-26.5.

ČJ – věta jednoduchá a souvětí

 • BUDEME POTŘEBOVAT OBA DÍLY PRACOVNÍHO SEŠITU

M – test na násobení, dělení, sčítání a odčítání desetinných čísel, dělení dvojciferným dělitelem

 • aritmetický průměr
 • jednotky obsahu, obvody a obsahy složitějších obrazců

AJ – Present continuous, vocabulary test 6A

PDVL

 • Z – právo a spravedlnost
 • D – druhá polovina 20. století
 • Př – test trávicí, vylučovací, nervová a rozmnožovací soustava, opakování

Plán na 15.-19.5.

ČJ – shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá 

 • kdo chce, může se nechat přezkoušet na určování druhů podmětů a přísudků

M – násobení desetinných čísel, zlomky

AJ – revision test Unit 5 on Tuesday, unit 6A

PDVL

 • PŘ – Rozmnožovací soustava, průběžně se učíte!!
 • Zem – test na vodstvo, povrch, obyvatelstvo Evropy – v testu bude i slepá mapa
 • Děj – vývoj po 2. sv.v.

V pátek 19.5. jdeme do kina. Kdo ještě nepřinesl peníze je donese. Pokud ve škole zbude čas, budeme mít angličtinu, proto si ji všichni vezměte.

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.