Učivo o člověku

V prvouce si povídáme o lidském těle. Pojmenujeme hravě části těla i jednotlivé části obličeje, určovali jsme lidské smysly. Pomocí příběhů se učíme rozlišovat nemoc a úraz, vyprávěli jsme si ordinaci lékaře a vybavení lékárničky. V posledních hodinách si povídáme o zdravém životním stylu, zejména která pravidla musíme dodržovat. V rámci hygieny jsme rozlišovali a třídili potřeby. Pak jsme se na některé předměty podívali “růžovými brýlemi”, zkusili jsme je vychválit a ocenit, na jiné jsme si zase nasadili “černé brýle” a s nimi jsme kritizovali. Nyní si povídáme o zdravých a nezdravých potravinách, o správné výživě. Vytvořili jsme ve skupinách koláže 4 kamarádů – nemocného, zraněného, zdravého a nezdravě přecpaného. Všímáme si také toho, co máme společného a čím se navzájem lišíme. Víme, že každý jsme jiný, a to je právě to zajímavé.

IMG_8734 IMG_8775 IMG_8784

Comments are closed.