zapisování domácích úkolů

Ve druhém pololetí jsme začali zapisovat domácí úkoly do Žákovské knížky ( tu mají děti stále při sobě), děti zapisování zvládají skvěle! Označování červeným puntíkem nadále zachováváme.

Vždy v pátek přinášejí děti pracovní list označený zeleným puntíkem, je to úkol dobrovolný ( který mohou, ale nemusí vypracovat), slouží k procvičování probíraného učiva. Na listy vždy vybírám učivo, které dětem činí potíže nebo je složitější. Mají proto možnost si jej znovu vyzkoušet.

Comments are closed.