organizace prvního školního týdne

První školní den – pondělí 1.9. – bude v 7.55h zahájen školní rok před budovou školy s představiteli vedení školy, patrony školy a hosty. Poté děti přejdou hlavním vchodem do třídy ( třída se nemění – stále 1.patro, 3. dveře zprava), kde je přivítá paní vychovatelka Anička. Děti obdrží dotazník pro rodiče “Důležité údaje pro spolupráci rodiny a školy” ( stejný jste vyplňovali loni, slouží ke kontrole údajů a zjištění případných změn v adresách, kontaktech na rodiče  ap.), formulář Zdravotní způsobilost ( má novou podobu, verze stažená ze stránek školy dříve nebude akceptována) a přihlášku do školní družiny. Vyučování končí v 8.45h, děti si můžete vyzvednout u vrátnice.

Sdělení pro rodiče nových žáků: První školní den mě ve škole nezastihnete. Pokud byste za mnou chtěli přijít, můžete následující dny ráno v 7.40h nebo po domluvě emailem.

V úterý 2.9. a ve středu 3.9. již přivítám děti já. Vyučování potrvá 4 vyučovací hodiny ( do 11.40h). Budou probíhat třídnické práce. V Žákovské knížce vyplníte údaje o dítěti, nalepíte kopii zdravotní pojišťovny. Průběžně budeme přinášet školní pomůcky a potřeby.

Od čtvrtka 4.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. Výuka angličtiny první týden nezačne určitě, termín zahájení bude upřesněn. Vyučujícím je pan učitel  Jiří Halko. Ve 2. pololetí nás čeká v rámci TV plavání, opět se zúčastníme bruslení ( některý den listopad – březen)

 

Comments are closed.