Archiv Duben, 2015

oprava diktátu

Vždy, když napíšeme diktát, mají děti za úkol provést doma opravu.

Pokud chybovaly ve větě ( velké počáteční písmeno nebo špatné znaménko za větou), musí napsat správně znovu celou větu. Pokud chybují ve slově ( špatné iy, úů, vynechané písmeno, malé písmeno ve vlastním jméně ap.), stačí napsat znovu správně jen dané slovo.

odevzdání čítanek

V pátek  17. dubna budou děti odevzdávat obě dvě čítanky. Jednu mají v poličce ve škole, druhou však musí přinést z domova.

platba ŠvP

Připomínám všem rodičům, jejichž dítě je přihlášeno na školu  v přírodě ve Střelských Hošticích, termín platby do 15. 4.

procvičování učiva

Matematiku si děti mohou procvičit v online cvičeních na tomto odkaze:

http://cviceni.testy.sweb.cz/matematika.htm

Učební látku českého jazyka zde:

http://www.zscekanice.cz/dum.php

http://www.naucsepsat.cz/

Tady naleznete obojí : http://www.onlinecviceni.cz/

 

čtvrtletní práce z ČJ a MA

Blíží se 3. čtvrtletí, proto si v dohledné době napíšeme kontrolní písemné práce z ČJ a MA. Uvádím zde  přehled probíraného učiva, které se v nich objeví.

Český jazyk

pravopis úů, yi po tvrdých a měkkých souhláskách

pravopis slabik ditini dytyny dětěně ve slovech

párové souhlásky ( jinak se vyslovují, jinak píší)

slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky ( poznat v textu)

diktát vět

Matematika

sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky zpaměti a  písemně, zkouška

počítání s více čísly, počítání se závorkami, přednost početních výkonů ( . a : mají přednost před + a -)

zaokrouhlování na desítky, porovnávání čísel ( o kolik se jedno číslo liší než druhé)

násobení a dělení v oboru do 50 ( násobky 1-5)

řešení slovních úloh ( zápis, výpočet, odpověď)

 

DÚ na 7.4.

V době Velikonočního volna si děti mají zapsat o přečtené knížce do čtenářského listu. Ten má každý vložený v ŽK. Kdo nemá, je ke stažení zde: čtenářský deník.list

Záznam vybírám v úterý 7.4. Děkuji za spolupráci.

zdravé svačiny

Od úterý 7. dubna bude zahájen přímý prodej zdravých svačin ve školní jídelně. Děti si mohou svačinu zakoupit před vyučováním ( 7.30 – 7.55) nebo v době velké přestávky  ( 9.40 – 9.55). Více info na lístečku v ŽK.

předpokládané akce v DUBNU

Zveřejňuji zatím akce, o kterých již nyní vím, že proběhnou.

1.4 rodičovská kavárna, představení projektu “Eden čte dětem”

16.4.  v 17h schůzka pro zájemce – spolupráce s pozemním hokejem ( školní jídelna)

22.4. Den Země