Archiv Duben, 2016

Krásné výtvarné práce

Takhle pěkné motýly   namalovali žáci 2. A. těšíme se na jaro!

P1030937

Akce v měsíci květnu

 

Upozornění – dostala jsem informaci, že se opět vyskytly vši – nejen v naší třídě.

Prosím, provádějte opakovanou kontrolu a případné opatření.

Děti polevily – nenosí pomůcky, úkoly, nepíší opravy.  Budu přísněji vyžadovat plnění školních povinností.  To je ještě brzy, abychom uvolnili pracovní morálku, i když se snažím jim program zpestřovat různými aktivitami, přenášíme výuku do jiných prostředí. Vyžaduji odezvu, abych zjistila míru vědomostí, dovedností, znalost učiva v průběhu 2. třídy.

V českém jazyce víceméně procvičujeme a opakujeme. V MA  také. Zaměřili jsme se opět na sčítání a odčítání pod sebou. Ještě nám zbývá násobilka 6 a 7, případně dále. Ale je třeba zafixovat dosavadní spoje.

Plán akcí na měsíc KVĚTEN

St.   4.5.      Rodičovská od 16 hodin užití deskových her

ČT.   5. 5.    Vycházka na Karlův most  ( dle počasí)

PO    9.5.     Fotografování tříd

PÁ     13.5.    Projektový den Karel IV

ČT     26. 5.    Sportovní dopoledne ke Dni dětí

ÚT    31. 5.     Toulcův dvůr Včelí úl   80 Kč

3. – 10. 6.     Škola v přírodě   Střelské Hoštice –  do 25. 5. odevzdat kopie zdravotních průkazů.  Ofotím si první stranu

ŽK ( kopie kartičky ZP a tel. čísla)  Prosím, zkontrolujte správnost údajů , jestli  proběhla nějaká

změna.

 

 

 

Dopravní hřiště

Cyklistická sezona začíná.

Vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce na dopravním  hřišti.

Prověřili jsme si znalost dopravních předpisů a značek.

 

P1030951P1030954P1030953P1030952P1030946 - kopie

Soutěž tříd ve sběru papíru

20.  dubna se koná v naší škole od 8 do 13 hodin DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

36N3MYK0

Konečný termín akce – SBĚR PAPÍRU   je 27. a 28. DUBNA  –  na zahradě bude přistaven kontejner (vchod na zahradu vpravo od školy). Děkujeme za spolupráci.

 

aktivita dětí

Děkujeme Dominikovi, který reprezentoval naši třídu ve školním kole pěvecké soutěže Superstar .

Na recitační soutěž se připravuje Adam P.

Ve výtvarné soutěži – portrét J. A. Komenského – se umístil Petr  Adam M. Gratulujeme!

Do čtenářského křesla pro hosta se v 1. A  třídě posadil Ondra a prvňáčky seznámil s knížkou J. Žáčka Krysáci. Prý si vedl znamenitě.

Do 3. třídy se připravuje Samuel, aby dětem přiblížil knihu  Kde má cvrček uši.

AJ v dubnu

Výuka Aj obou skupin bude až do odvolání probíhat pouze v pondělí od 12: 45  do 13, 30 hodin.

 

Příprava k projektu Karel IV.

Na 13. 5. je plánovaný  celoškolní projektový den v rámci oslav výročí Karla IV.

Úkolem 2. ročníků bude zpracovat téma Karlův most. Naplánujeme si  tam vycházku. Pokud půjdete s dětmi také na Karlův most, prosím, vyfoťte se a děti přinesou fotodokument do třídy.  Děkuji za spolupráci.

72PJ6TIV

 

Učení venku

P1030904 P1030906 P1030907 P1030908

beseda v knihovně

JP1030866 P1030872 P1030873   P1030876 P1030877 P1030879

Beseda v knihovně  Korunní – Jak se žije s postižením

Učební plán duben

Učební plán –  duben

  • V hodinách ČJ – čtení probíhá recitační přehlídka
  • ČJ – popis osoby, volné psaní – “Kdo bydlí v tomto domě?” ( vlastní jména osob, zvířat , adresa, město…)
  • Čtenářské desetiminutovky – zatím se nikdo nepřihlásil. Škoda. Vyzýváme  šikovné děti – připravte si krátkou ukázku z knížky a předveďte se v jiných třídách.
  • ČJ – nové učivo – slovní druhy – podst. jména, slovesa, předložky, spojky, opakování probraného tvrdé a měkké souhlásky, spodoba souhl. na konci a uprostřed slova, vlastní jména, slova s dě, tě, ně, bě , pě, vě , mě
  • MA  – násobilka – násobení a dělení dvěma, třemi, pěti , porozumění, praktické slovní  úlohy, plynulé odříkání řad,
  • Sčítání a odčítání pod sebou, zaokrouhlování na desítky
  • geometrie – přesné rýsování, měření,  popis, správná terminologie – obrazce, tělesa
  • PK – jaro – znaky, měsíce, poznávání hodin, ptáci – stálí, stěhovaví, jarní květiny, stavba těla savců, ptáků