Angličtina v 1. týdnech

V prvních týdnech jsme se v angličtině věnovali hlavně opakování učiva 3. třídy. Všichni byli moc šikovní a moc toho nezapomněli. V týdnu od 19. 9. už se po hlavě vrhneme do osvojování nového učiva a napíšeme si také první opakovací test. Zopakujte si tvary slovesa to be, big numbers (čísla 0 – 100) a tvoření jednoduchých otázek. 

Procvičení online: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be

Písnička čísla: https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

Těším se na Vás v příštím týdnu. K.Šimšová.

 

Comments are closed.