Archiv Listopad, 2016

Předvánoční burza hraček, CD a knih

 Děti mají za úkol vypracovat zajímavý plakát na burzu hraček, knih a pomůcek ( v rámci slohu). Vědí kde, kdy se bude konat. Nezapomeňte na peněženku, aby si děti mohly ukládat peníze. Pokud budou něco kupovat, je třeba  připravit drobné mince.

1. setkání s naší konzultantkou

p1040645  p1040647

V projektu “Kreativní partnerství” proběhlo první setkání  s kurátorkou umění Lucii Vojtíškovou – seznamovací hry,

vytyčení cílů v souladu s učebními kompetencemi. Děti byly aktivní, učily se respektu a naslouchat druhým, trpělivosti, kooperaci a komunikaci.  Z každého setkání bude pořízen videozáznam pro možnou evaulaci. Děti mají za úkol pomocí myšlenkové mapy zaznamenat, jaký mělo pro ně  setkání přínos – sepíšeme v prvouce.  

Těšímě se na další a v lednu se setkáme s přiděleným umělcem. 

 

Plán akcí

24. 11. od 10: 30 hod Muzeum policie -představení  o šikaně  ( zdarma)

25. 11.  od 10 hod ve škole Diva delta – představení  “Trest”  ( zdarma)

5. 12.   TV  –  bruslení a mikulášská nadílka

14. 12.   Vánoční dílny a posezení u stromečku od 17 hodin ve 3. A

Nápady na vánoční tvoření, zapojení rodičů a cukroví vítáno

21. 12.  Předvánoční burza hraček, knížek, CD –  dobrovolný nákup i prodej , cenovky, peněženky  na peníze

22. 12.  Třídní besídka dopoledne – domluvíme se na organizaci předávání malých dárečků mezi dětmi

Platí jako vloni?

Od 23. 12. vánoční prázdniny

 

Projekt Kreativní partnerství

Naše třída 3. A společně se třídou 2. A se zapojuje do dvouletého projektu Kreativní partnerství, kdy vybraný umělec/umělkyně bude spolupracovat s učitelkou a žáky naší třídy.

Více informací naleznete zde: info-kp.

Na  osobní e maily jsem vám  poslala dopis a informovaný souhlas rodičů k zapojení dětí. Prosím o včasné navrácení a děkuji všem za spolupráci.

Plánujeme vánoční besídku – spíše “Posezení u vánočního stromku” na středu 14. 12. Zkusíme ve skupince zdobit perníčky a vyrobit vánoční ozdobu. Jestli má nějaká maminka nápad a chuť pracovat s dětmi  na nějakém výrobku – přivítáme její iniciativu.

Výtvarná dílna 16.  11. – malování na hrníček ( jako  vánoční dárek) – Prosím 60 Kč.

p1040612  p1040614 p1040615 p1040616 p1040617 p1040618

 

 

 

 

 

 

 

Úkol na pondělí – pracovní sešit strana 24 a 25

Někteří žáci kvůli hokeji nebo z jiného důvodu zmeškali AJ tento čtvrtek. Prosím o doplnění stran 24 a 25 v pracovním sešitě. Důležitá slovíčka, která děti potřebují znát k dokončení úkolu. :

Ear
Mouth
Nose
Eye
Face
Hair
Glasses
I’ve got
He’s got
She’s got
Short
Long
Big
Little

Pokud slovíčka žáci neznají, navrhuji, aby si je vyhledali v internetovém slovníku (např. Google překladač), poslechli si výslovnost a zapsali do školního sešitu.

S pozdravem,
A. Katakalidis

Vysvětlení známek a užitečné video na zopakování probrané látky

Dobrý den,

Chtěl bych Vás dnes informovat o dvou záležitostech.

Zaprvé, dnes jsem poprvé zapisoval dětem známky do žákovské knihy – jednalo se o velkou písemnou práci a o malý test na slovíčka. Velké testy dopadly poměrně dobře, nikdo neměl horší známku než 2- nebo 2/3. U malých testů, pokud byla známka horší než 2-, rozhodl jsem se dětem dát bodové hodnocení, například 3 z 10. Nechtěl bych, aby žáci takto brzy ztráceli v AJ sebedůvěru kvůli špatným známkám, potažmo kvůli nepovedeným testům.

Zadruhé, pro zpestření výuky jsem dětem pustil anglické výukové video zvané Muzzy in Gondoland. Mnoho věcí, které jsme ve třídě probrali si děti prostřednictvím videa mohou zopakovat. Video se myslím dětem moc líbilo. Zde je odkaz, pokud byste ho chtěli dětem znovu pustit. Vřele toto video doporučuji k tomu, aby si angličtinu děti trochu naposlouchali. Video je zároveň dostupné s titulky, což usnadňuje porozumění.

S pozdravem,
A. Katakalidis

 

učební plán

Učební plán 1. – 15. 11.   Příprava na opakovací testy

Český jazyk

Podstatná jména (rody), slovesa – časy (přítomný, minulý, budoucí, časování – č. jednotné, množné

Vyjmenovaná slova po Z a po B , slova v jiném tvaru a příbuzná, odvozená – procvičování , opakování, zdůvodňování psaní y/i

Seznámení s VS po L

Opakování slova protikladná ( antonyma), stejného významu , slova nadřazená, sl. druhy, větné vzorce

Matematika

Opakování malé násobilky – nás. i dělení ústně

sčítání i odčítání pod sebe, i s přechodem desítky

slovní úlohy se dvěma otázkami – řešení, zkouška

počítání se závorkami ( přednost má závork , přednost má  . a : před + a – )

jednotky délky a hmotnosti prakticky

Geometrie – znalost pojmů – bod, přímka, polopřímka opačná, rovnoběžky, různoběžky, společné body , přesné měření , geometr. tvary – vrcholy, strany , definice

Prvouka

Přírodniny – listy stromů, plody

Měření času, znalost hodin, měsíce

Mapa ČR, hranice, sousední státy, světové strany, povrch země – hory, nížiny,řeky , slepá mapa, územní rozdělení