učební plán

Učební plán 1. – 15. 11.   Příprava na opakovací testy

Český jazyk

Podstatná jména (rody), slovesa – časy (přítomný, minulý, budoucí, časování – č. jednotné, množné

Vyjmenovaná slova po Z a po B , slova v jiném tvaru a příbuzná, odvozená – procvičování , opakování, zdůvodňování psaní y/i

Seznámení s VS po L

Opakování slova protikladná ( antonyma), stejného významu , slova nadřazená, sl. druhy, větné vzorce

Matematika

Opakování malé násobilky – nás. i dělení ústně

sčítání i odčítání pod sebe, i s přechodem desítky

slovní úlohy se dvěma otázkami – řešení, zkouška

počítání se závorkami ( přednost má závork , přednost má  . a : před + a – )

jednotky délky a hmotnosti prakticky

Geometrie – znalost pojmů – bod, přímka, polopřímka opačná, rovnoběžky, různoběžky, společné body , přesné měření , geometr. tvary – vrcholy, strany , definice

Prvouka

Přírodniny – listy stromů, plody

Měření času, znalost hodin, měsíce

Mapa ČR, hranice, sousední státy, světové strany, povrch země – hory, nížiny,řeky , slepá mapa, územní rozdělení

 

Comments are closed.