1. setkání s naší konzultantkou

p1040645  p1040647

V projektu “Kreativní partnerství” proběhlo první setkání  s kurátorkou umění Lucii Vojtíškovou – seznamovací hry,

vytyčení cílů v souladu s učebními kompetencemi. Děti byly aktivní, učily se respektu a naslouchat druhým, trpělivosti, kooperaci a komunikaci.  Z každého setkání bude pořízen videozáznam pro možnou evaulaci. Děti mají za úkol pomocí myšlenkové mapy zaznamenat, jaký mělo pro ně  setkání přínos – sepíšeme v prvouce.  

Těšímě se na další a v lednu se setkáme s přiděleným umělcem. 

 

Comments are closed.