Poslední prosincové dny

Připravili jsme se na testy z ČJ a MA.

Opakujeme učivo – Pamětně  VS po B  a L, slova příbuzná , užití ve větách.

MA – trojciferná čísla, slovní úlohy , jednotky  délky , hmotnosti, objemu – převody.

Opakujeme učivo v počítačové učebně v zábavných programech.  

Zveme všechny rodiče na Posezení u vánočního stromečku ve 3. A ve středu 14. 12 od 17: 00 hodin.

Děti si připravily dramatizaci o praotci Čechovi a zájemci vystoupí dle přání.

Následuje malé tvoření ve skupinkách pod vedení obětavých maminek Tomáše a Anežky – výroba svícinku a drobných dárečků. Děti  samy napekly linecké  cukroví a  perníčky, které budou zdobit.

Půjdeme na výstavu dětských výtvarných prací  ( čtvrtek 15. 12) na MěÚ Prahy 10.

V PÁ 16. 12. pojedeme na  Staroměstské náměstí.

V pondělí budeme ještě jednou hrát dramatizaci o Čechovi ( pro 5. A , oni nám na oplátku zahrají O 12 ti měsíčkách)

Ve středu  21. 12. je předvánoční burza knih, hraček a CD. Nezapomeňte dát dětem peněženky.

VE čtvrtek 22. 12. je třídní besídka s předáváním dárečků a vyučování končí v 11: 40 hodin!

Krásné Vánoce všem a přes prázdniny je přece jen třeba občas s dětmi trochu učiva  zopakovat a číst nahlas.

 

Comments are closed.