Archiv Leden, 2017

Kreativní partnerství

Kreativní partnerství

V projektu  “S uměním ve škole i za školou – Y/I”  jsme začali spolupracovat s výtvarnicí Kristýnou Šraierovou a kurátorkou umění Lucií Vojtíškovou.

Po prvních seznamovacích hrách jsme se pustili do zábavného tvoření. Ve výuce prvouky a českého jazyka se zabýváme tematickým celkem  Člověk – lidské tělo – vyjmenovaná a příbuzná slova po Z, B, l a M.

V Divadle pod Palmovkou na výstavě “Vlastní cestou “se seznámili s výtvarnými díly a vyzkoušeli si animaci. Pozorovali obrazy, ve skupinkách sdíleli pocity a vnímali pojmy – hudba, boj, mlha, léto.

 

Den otevřených dveří

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Učivo v únoru          

ČJ Začneme vyjmenovaná slova po P – pochopení významu. 
  Podstatná jména – rod, číslo, pád. Časování sloves
  Popis předmětu – Moje je hračka, Moje postel
  Recitace básně. Písanka  – dokončit 1. díl
MA Opakování, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, slovní úlohy
  Sčítání a odčítání trojciferných čísel pod  sebou 
  Násobení a dělení mimo obor násobilky ( 3 . 300,  2 . 60,  4. 50 apod)
Prvouka Člověk – lidské tělo, soustava dýchací, trávicí, oběhová, vylučovací
   21. 2. Toulcův dvůr Výukový program Kámen    100 Kč

 

                                             

                                   

     

 

prázdniny

 30. 1.  Jdeme do Divadla pod Palmovkou – animace, projekt  Kreativní partnerství

            Odjezd v 8 hodin, batůžek, svačina, pití, jízdenky 

 31. 1.   4. hodinu se rozdává pololetní vysvědčení

  Do 2. 2. odevzdat podepsané sebehodnocení – arch a dopsat sebehodnocení v ŽK

  3. 2.  Pololetní prázdniny

  6. – 10. 2.  Jarní prázdniny

 

Záhájení projektu Kreativní partnerství

Již jsme se seznámili s výtvarnicí Kristou Šraierovou a v pátek 27. 1. přijde s dětmi poprvé tvořit. Téma ( PK) Člověk – tělověda, soustavy, orgány a jejich funkce. Prosím, kdo má možnost, ať si děti přinesou staré prostěradlo ( pro vás už nepotřebné),  nebo starý ubrus ( barva jakákoliv). Děti na něj budou kreslit  a z kartonů budeme dotvářet orgány .

 Děkuji za spolupráci.

Učivo v lednu

 

V lednu procvičujeme 

ČJ

 • vyjmenovaná a příbuzná slova po Z, B, L, a nově po M
 • malý zelený sešit VS a prac. sešit ČJ – doplňování
 • Podstatná jména – skloňujeme , určujeme – rod, číslo, u M rodu životnost  a pádové otázky                                   
 • psaní vlastních jmen – osoby, zvířata, řeky, hory , státy…

MA

 • orientace na číselné ose do 1000
 • sčítání a odčítání do  1000 ( i pod sebou )
 • pojmy sčítanec, rozdíl, součin, podíl
 • slovní úlohy složené
 • převody jednotek délky , hmotnosti a objemu
 • geometrie- kružnice , úsečka, polopřímka, přímka, čtyřúhelníky -obvod

PRVOUKA

 • živá a neživá příroda – základní poznatky : 
 • Voda – koloběh vody v přírodě,  voda v přírodě, význam vody, ochrana vodního prostředí
 • Vzduch – složení , význam kyslíku, význam zelených rostlin
 • Půda – složení, význam půdy, rozdělení –
 • Slunce a světlo

Nutnost nosit pomůcky do předmětů – sešity, psát opravy, podtrhávat barevně, úprava sešitů

PČ – nůžky, lepidlo, ořezané tužky, pravítko a nově kružítko, podložky linkované do nelink. sešitů

 

 

 

 

 

 

 

Rodičovská kavárna

Rodičovská kavárna – ST 18.1.

Druhá rodičovská kavárna s tématem “Zvířata ve škole” se uskuteční ve středu 18. ledna od 17h v učebně chemie, ve 3.patře naší školy. Jste srdečně zváni.

2-rodicovska-kavarna_2017