Učivo v lednu

 

V lednu procvičujeme 

ČJ

 • vyjmenovaná a příbuzná slova po Z, B, L, a nově po M
 • malý zelený sešit VS a prac. sešit ČJ – doplňování
 • Podstatná jména – skloňujeme , určujeme – rod, číslo, u M rodu životnost  a pádové otázky                                   
 • psaní vlastních jmen – osoby, zvířata, řeky, hory , státy…

MA

 • orientace na číselné ose do 1000
 • sčítání a odčítání do  1000 ( i pod sebou )
 • pojmy sčítanec, rozdíl, součin, podíl
 • slovní úlohy složené
 • převody jednotek délky , hmotnosti a objemu
 • geometrie- kružnice , úsečka, polopřímka, přímka, čtyřúhelníky -obvod

PRVOUKA

 • živá a neživá příroda – základní poznatky : 
 • Voda – koloběh vody v přírodě,  voda v přírodě, význam vody, ochrana vodního prostředí
 • Vzduch – složení , význam kyslíku, význam zelených rostlin
 • Půda – složení, význam půdy, rozdělení –
 • Slunce a světlo

Nutnost nosit pomůcky do předmětů – sešity, psát opravy, podtrhávat barevně, úprava sešitů

PČ – nůžky, lepidlo, ořezané tužky, pravítko a nově kružítko, podložky linkované do nelink. sešitů

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.