Den otevřených dveří

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Učivo v únoru          

ČJ Začneme vyjmenovaná slova po P – pochopení významu. 
  Podstatná jména – rod, číslo, pád. Časování sloves
  Popis předmětu – Moje je hračka, Moje postel
  Recitace básně. Písanka  – dokončit 1. díl
MA Opakování, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, slovní úlohy
  Sčítání a odčítání trojciferných čísel pod  sebou 
  Násobení a dělení mimo obor násobilky ( 3 . 300,  2 . 60,  4. 50 apod)
Prvouka Člověk – lidské tělo, soustava dýchací, trávicí, oběhová, vylučovací
   21. 2. Toulcův dvůr Výukový program Kámen    100 Kč

 

                                             

                                   

     

 

Comments are closed.