Třídní schůzky

Ve středu 29. 3. se od 17 hodin konají třídní schůzky.       

                                                                                  

Program:  Akce školy do konce školního roku.

                   Plánované akce třídy a zhodnocení  akcí proběhlých

                   Elektronická pokladna – třídní fond pro šk. rok 2017/18

                   Dotazníkové šetření  -pro rodiče, žáky

                   Informace o třídě, o učivu, chování žáků.

                   Kreativní partnerství . Příprava výstupu a prezentace projektu 22. 6.

                   Informace o  Škole v přírodě –  Krkonoše  – Černá hora 26. 5. – 2. 6. 2017, předání přihlášek

                   Informace o ŠD  – přihlášky

                   Kreativní partnerství

                   Diskuse. Individuální pohovory dle potřeby rodičů.

Od 16: 00 hod jste zváni na jarní jarmark, který se koná ve všech poschodích naší  školy.

                   Děti  ze všech tříd zhotovují výrobky, které si budete moci zakoupit  

                            

Comments are closed.