Český jazyk v přírodě

Tematická vycházka kolem hostivařské přehrady se vydařila a podle reakcí dětí si užily pobytu v přírodě i učení venku. Opakovali jsme podstatná jména – pády ( u mostu, v lese, přes vodu, kolem nádrž aj, přídavná jména u každého označeného stromu ( lípa srdčitá, borovice lesní, smrk ztepilý, olše lepkavá , dub zimní, letní aj.), Plnili jsme úkoly ve skupinkách – kořen slov, přípony a slova příbuzná ( voda, vodník, vodovod, vodopád, převod, vývod , podvod, závod..) a u zajímavě rostlého stromu jsme si odříkalli všechna vyjmenovaná slova. Pozorovali jsme přírodu a byli svědky vylovení 60 cm kapra.

Počasí bylo na jedničku, chování dětí taktéž. Pochvala!

 

Comments are closed.