Kreativní partnerství

 Procvičujeme vyjmenovaná slova  nejen v hodinách českého jazyka, s výtvarnicí Kristýnou  jsme vyráběli  krabičky na sýry, dramatizovali jsme význam vyjmen. slov, vytvářeli jsme situace, lepili jsme koláž na vybraná slova. Těšíme se na další aktivity.

    

Comments are closed.