Návštěva hotelu Golf

Žáci 3. A v rámci projektu Kreativní partnerství navštívili hotel Golf. Poděkování patří mamince Olivera,  která nás provázela, obsluhovala a připravila pro nás v salonku banket.  Seznámili jsme se s prostředím hotelu, prohlédli si luxusní hotelové pokoje, sledovali jsem práci kuchařů, pokojských a dozvěděli se zajímavosti o práci číšníků. Zkusili jsme si nést talíř s polévkou, usmívat se, nikoho nepolít, chování pána k dámě, komunikaci s číšníkem. Upevnili jsme si pravidla správného stolování a chování.  Snad  je budou děti uplatňovat i ve školní jídelně a předají vzor i ostatním strávníkům. Ochutnali jsme výborné menu o čtyřech chodech.

 

Comments are closed.