Archiv Srpen, 2017

Registrace rodičů do Školní on-line pokladny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od školního roku 2017 – 2018 bude naše škola využívat Online pokladnu.
Žádáme rodiče, aby se co nejdříve zaregistrovali a mohli si tak vygenerovat variabilní symbol, který bude sloužit k platbám ve škole – třídní fond, školní družina, plavecký výcvik v rámci ŠD. Neplatí pro školní jídelny a “Kroužky”´. Potřebujete k tomu znát IČO školy 65993497.
Číslo variabilního symbolu zapište do žákovské knížky na straně 4.
Technická podpora je možná na emailu abrham@zseden.cz. Návod na registraci a používání ŠOP naleznete v přílohách (viz. níže).

Daniel Abrhám – zástupce ředitelky ZŠ Eden
Dopis_rodičům_-_pokladna

Základní informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti
jsem třídní učitelkou 1. A a prostřednictvím web stránek  navazuji kontakt zvláště s těmi rodiči, kteří nebyli přítomni na schůzce budoucích prvňáčku v červnu.
Máme před sebou první školní rok a čeká nás mnoho společných úkolů. Věřím, že s úsměvem na tváři se nám vše dobře podaří.
Těším se na vzájemnou spolupráci. Třídní učitelka Jana Šumberová

V příloze najdete prvotní informace, které se týkají organizace prvních dnů ve škole a seznam pomůcek.

Základní informace pro rodiče prvňáčků
Potřeby pro prvňáky 2017-18

Vítáme prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne 4. 9. 2017 v 7:55 hod. před školou.
Prvňáčky přivítáme v 8:15 hod.