Archiv Září, 2017

25.-29. září

Matematika – vzájemná poloha přímek v rovině různoběžky, rovnoběžky, písemné sčítání, odčítání

 ČJ – slova citově zabarvená (lichotná, hanlivá), bez citového zabarvení, opakování vyjmenovaných slov

Přírodověda –  ekosystém, živé organismy, houby

Zeměpis – členění území České republiky

Dějepis –  Keltové na našem území

 

Děkuji všem, kdo se zaregistroval do on-line pokladny a odevzdal formuláře o zdravotní způsobilosti a informace pro školu. 

Připomínám, že 3.10. se bude celá třída fotografovat , dále 5. a 12.10. půjdeme ráno bruslit.

Přeji Vám klidný víkend, budu se těšit ve středu 27.9. na třídních schůzkách. S pozdravem Z.Ch.

Učivo 18.- 22.9.

Čj – slova nadřazená, podřazená, souznačná, mnohoznačná, protikladná

M – převody jednotek (pracovní sešit strany č. 6-7)

Vlastivěda – přírodověda – příroda živá a neživá

                       – dějepis – České země v pravěku

                       – zeměpis – obyvatelé České republiky

 

Prosím o zaregistrování do on-line pokladny, kdo tak ještě neučinil, děkuji Z.Ch.

Srdíčkové dny a další informace

Dobrý den, 

 od pondělí 18.9. budou ve škole probíhat Srdíčkové dny, je to charitativní akce na podporu dětí nemocných leukemií. Za příspěvek 30 – 35,- Kč si děti mohou vybrat magnetku, náramek nebo přívěšek. Tyto věci se neplatí přes školní on line pokladnu.
Bližší informace jsou na webu školy.http://www.zseden.cz/2017/09/11/srdickove-dny-2/

 

 Třídní schůzky budou 27.9 od 17:00.  

Třídní schůzky 27. 9. 2017

                          

 3. 10. v 10:15 se budeme celá třída fotografovat.

 

 Příští týden budeme s dětmi v čj opakovat významy slov, slovní druhy a vyjmenovaná slova. V matematice budeme zaokrouhlovat daná čísla na desítky a stovky, opakovat násobilku, dělení, sčítání a odčítání.

 Začneme si číst o přírodě živé a neživé. Již jsme začali ve vlastivědě probírat např. kde v Evropě leží ČR a co znamená Evropská unie. V dějepise začneme probírat dobu kamennou.

                           Mějte krásný víkend, s pozdravem Z.Ch.

  

Plavání a další informace

Dobrý den,

 dnes šest děti zapomnělo doma plavání, prosím, aby každé pondělí měly děti s sebou plavky, ručník, pantofle, popřípadě čepice a brýle (samozřejmě se netýká dětí, které v pondělí odchází na hokejový trénink).

 Také jsem dnes zadala první domácí úkol z matematiky a prosím, aby děti nosily pomalu sešity, již zítra si možná napíšeme krátkou opakovací pětiminutovku a jednoduchý diktát. (na pětiminutovky i diktáty potřebují děti samostatné sešity)

 5.10. a 12.10. půjdeme s dětmi ráno v 8:00 bruslit na Slávii, vzhledem k vysokému počtu hokejistů ve třídě jsem usoudila, že nebude potřeba platit trenéra, ale já se budu učit od dětí :-). Všechny děti budou mít na bruslení helmu, není potřeba hokejová, stačí lyžařská, popřípadě cyklistická.

 Jinak jsme se s dětmi moc hezky seznámili, třída je fajn a děti hezky navzájem spolupracují.

 27.9. se budu těšit na třídních schůzkách, s pozdravem Zuzana Cháberová

Informace

Dobrý den vážení rodiče,

dnes ode mne děti dostaly dva formuláře ( informace pro školu a potvrzení o zdravotní způsobilosti).
Vzhledem k tomu, že od pondělí 11.9. začneme chodit na plavání, je potřeba přinést formuláře co nejdříve.
Prosím také o vyplnění údajů do žákovské knížky, doplnění kopie karty pojištěnce, číslo skříňky, podpis zákonného zástupce a variabilní symbol, který Vám vygeneruje systém on-line pokladny.
Přes on-line pokladnu se bude v letošním školním roce vybírat třídní fond ve výši 700,- Kč na celý školní rok.
Od zítřka 6.9. se budeme učit dle rozvrhu, hned první vyučovací hodinu máme tělesnou výchovu, prosím tedy, ať si děti nezapomenou doma cvičební úbor na ven i do tělocvičny, také obuv je potřeba do tělocvičny i na hřiště.
Rozvrh hodin si děti zapisovaly dnes do ŽK , mohou si také začít nosit postupně sešity.

sešit 523e:
český jazyk
diktáty
sloh
matematika
pětiminutovky
dějepis
vlastivěda
přírodověda
domácí úkoly
etická výchova

sešit 440:
geometrie

Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidný začátek školního roku Z.Ch.