Informace

Dobrý den vážení rodiče,

dnes ode mne děti dostaly dva formuláře ( informace pro školu a potvrzení o zdravotní způsobilosti).
Vzhledem k tomu, že od pondělí 11.9. začneme chodit na plavání, je potřeba přinést formuláře co nejdříve.
Prosím také o vyplnění údajů do žákovské knížky, doplnění kopie karty pojištěnce, číslo skříňky, podpis zákonného zástupce a variabilní symbol, který Vám vygeneruje systém on-line pokladny.
Přes on-line pokladnu se bude v letošním školním roce vybírat třídní fond ve výši 700,- Kč na celý školní rok.
Od zítřka 6.9. se budeme učit dle rozvrhu, hned první vyučovací hodinu máme tělesnou výchovu, prosím tedy, ať si děti nezapomenou doma cvičební úbor na ven i do tělocvičny, také obuv je potřeba do tělocvičny i na hřiště.
Rozvrh hodin si děti zapisovaly dnes do ŽK , mohou si také začít nosit postupně sešity.

sešit 523e:
český jazyk
diktáty
sloh
matematika
pětiminutovky
dějepis
vlastivěda
přírodověda
domácí úkoly
etická výchova

sešit 440:
geometrie

Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidný začátek školního roku Z.Ch.

Comments are closed.