25.-29. září

Matematika – vzájemná poloha přímek v rovině různoběžky, rovnoběžky, písemné sčítání, odčítání

 ČJ – slova citově zabarvená (lichotná, hanlivá), bez citového zabarvení, opakování vyjmenovaných slov

Přírodověda –  ekosystém, živé organismy, houby

Zeměpis – členění území České republiky

Dějepis –  Keltové na našem území

 

Děkuji všem, kdo se zaregistroval do on-line pokladny a odevzdal formuláře o zdravotní způsobilosti a informace pro školu. 

Připomínám, že 3.10. se bude celá třída fotografovat , dále 5. a 12.10. půjdeme ráno bruslit.

Přeji Vám klidný víkend, budu se těšit ve středu 27.9. na třídních schůzkách. S pozdravem Z.Ch.

Comments are closed.