Plán 23. – 25.10.

Matematika – jednotky délky, dělení se zbytkem, písemné násobení

Český jazyk – členění textu, stavba slova, opakování souhlásek 

Přírodověda – dělení rostlin, výtrusné rostliny, semenné rostliny

Zeměpis – Parlament České republiky, zákony, volby

Comments are closed.