Archiv Říjen, 2017

Dýňová noc ve škole

 Jak jsem se již zmínila na třídních schůzkách, se třídou 4.C  jsem si domluvili předběžný termín ,,Dýňové noci” ve škole na 23.10.

 Děti budou potřebovat karimatku, spacák, něco k večeři a na snídani, zubní kartáček, zubní pastu, pyžamo, dobrou náladu a dýni.

 Ve třídě pracujeme již od září ve stálých skupinách a bylo by pěkné, kdyby každá skupina měla alespoň jednu dýni, to vše ještě s dětmi ve třídě probereme. Všechny děti  ať dorazí umyté, sejdeme se asi v šest hodin večer ve škole.                                                                                                                       Podrobnosti Vám ještě sdělím.  S pozdravem Z.Ch.

Středa 4.10.

Ve středu 4.10. opět odpadá šestá vyučovací hodina informatiky, děti budou končit po páté vyučovací hodině. Z.Ch.

 

Týden 2.- 6.10.

Matematika – násobení zpaměti, početní výkony v závorkách, vzájemná poloha přímek v rovině rovnoběžky

Český jazyk –  slova ohebná, neohebná, slabika, hláska, písmeno, abeceda

Přírodověda – vlastnosti rostlin

Zeměpis – kraje a krajská města

Dějepis – Keltové na našem území

 

Připomínám :  3.10. – v úterý se budeme fotit

                           5.10. – ve čtvrtek se sejdeme ráno ve třídě a společně vyrazíme na Slavii na bruslení, nezapomeňte vhodné oblečení na převlečení, aby děti následně nebyly ve škole v mokrých věcech.

 

Děkuji všem za účast na třídních schůzkách, s pozdravem Z.Ch.