Archiv Listopad, 2017

ŠVP – PLATBY

Vážení rodiče, do dnešního dne 30. 11. měla být uhrazena zálohová platba 1500 Kč na ŠVP. Ze 115 dětí, které se závazně přihlásily, nemá provedenou platbu 37 dětí. V jednotlivých třídách je tento stav (počet nezaplacených/celkový počet přihlášených) : Žabičky  –  4/13, 4.A –  10/18, 4.B  – 4/19, 4.C – 3/21, 5.B – 10/22  a  6.A  –  6/22. Žádáme Vás, kterých se to týká, o neprodlené zaslání zálohy do školní pokladny a zároveň o informaci na mail třídního učitele o uhrazení částky. Pokud  by vysoký počet nezaplacených záloh i nadále zůstal, budeme nuceni ŠVP zrušit nebo vyloučit některé třídy.

Vánoční dílny

Vážení rodiče,

 srdečně Vás zveme společně s dětmi a výtvarnicí Kristýnou Šraierovou v rámci Projektu kreativního partnerství na VÁNOČNÍ DÍLNY.  Dne 18.12. od 16:00 hodin Vás budeme čekat v naší třídě. Do té doby mohou děti sbírat a nosit noviny, tetrapaky, plastová víčka a víčka od piva, budeme z nich vyrábět.

 Těšíme se na Vás, s sebou si vezměte dobrou vánoční náladu. Pokud někdo již zvládne, vzorkům vánočního cukroví na ochutnávku nepohrdneme. Přeji Vám všem krásný předvánoční čas. Z.Ch.

Týden od 27.11. – 1.12.

Český jazyk – rozlišování předpony a přípony. Kořen slova – určování části předponové a příponové.

Matematika – písemné dělení, sestrojení rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Zeměpis – státní symboly, soužití lidí

Dějepis – vznik českého státu

Přírodověda – opakování – druhy plodů

 

Ve čtvrtek 30.11. jdeme opět bruslit, nezapomeňte brusle, helmy, rukavice. 

Předběžný termín na Vánoční dílny ve škole je 15.12. od 16:00. Těším se. Z.Ch.

Bruslení s 1.A

Již druhé bruslení proběhlo společně s třídou 1.A. Naše třída pomáhala dětem, které stály na ledě téměř poprvé, i malým hokejistům, kterým připravili starší hokejisté 🙂 hravá cvičení. Celá třída si zaslouží pochvalu za trpělivost a snahu připravit nápaditá cvičení na ledě.

Budeme se těšit na další bruslařské setkání, již příští čtvrtek 30.11.

Toulcův Dvůr

Ve středu 15.11. jsme navštívili Toulcův Dvůr, dětem se program ,, Cesta ke chlebu” moc líbil, chválím je, jak krásně pracovali :-). Z.Ch.

Týden od 20. – 24. 11.

Matematika – písemné dělení, pracovní sešit str. 25-27

Český jazyk – předpony vz-, roz-, bez-, a předložka bez

Přírodověda – plod se semeny, zárodek nové rostliny

Zeměpis – státní symboly, státní svátky

Dějepis – opakování, Velkomoravská říše

Divadlo a kreativní partnerství

Týden od 13. – 16.11.

Český jazyk – předpony, kořeny, přípony

Matematika – písemné dělení

Zeměpis – státní symboly, státní svátky

Dějepis – Velkomoravská říše

Přírodověda – plod se semeny, typy plodů

Toulcův Dvůr

Milí čtvrťáci,

připomínám středeční návštěvu Toulcova dvora, sejdeme se ve škole v 8:00 hodin.

 Na výběru programu ,, Cesta ke chlebu” jsme se podílela společně celá třída. Zde ještě přidávám odkazhttp://www.toulcuvdvur.cz/3709-cesta-ke-chlebu

 Nezapomeňte s sebou dva lísky nebo kartu na mhd, svačinu a pití. Program je od 9:00 do 12:00 hodin, poté se můžeme ještě projít po Toulcově dvoře. Po návratu, kolem 13:00 hod., bude tento den ukončena výuka. Hodina informatiky nebude.  Z.Ch.

Čtvrteční bruslení

Milí čtvrťáci,

 

 nezapomeňte na čtvrteční bruslení (9.11.), s sebou brusle, helmu, silnější rukavice (hokejisté mají vše na Slavii). 

 

 Příští středu (15.11.) jedeme do Toulcova dvora na program ,,Cesta ke chlebu” , nezapomeňte dva lístky, nebo průkazku na mhd, svačinu a pití. Děkuji Z.Ch.