Archiv Prosinec, 2017

Vánoční besídka

 Milí čtvrťáci, vážení rodiče,  přeji Vám krásné Vánoce a děkuji za dárečky. Do roku  2018 Vám všem přeji hlavně zdraví. Budu se těšit na další společné zážitky s celou bezva třídou VI.A. Z.Ch

4. A na výstavě Nervózní stromy Krištofa Kintery. Jubilejní stá výstava v Rudolfinu.

Galerie Rudolfinum na podzim otevřela 100. výstavu od svého založení v roce 1994 a naše třída se rozhodla tento rozsáhlý projekt Krištofa Kintery navštívit.

Název výstavy, která shrnuje posledních pět let autorovy tvůrčí práce, je Nervous Trees. Tyto stromy se nervózně pohybují v hlavním výstavním sále.

 Děti mohly vidět mimo jiné  tzv. laboratoř, kde vstoupily do průběhu vzniku Kinterovy aktuálně realizované instalace Postnaturalia, přibližně sto metrů čtverečních pokrytých umělou krajinou ze součástek elektronických zařízení.

 Tuto krajinu si děti mohly také v závěru výstavy vytvořit, dařilo se jim skvěle a  celkem dobře zvládly pravidla chování v galerii.

 Těším se s nimi na další kulturní zážitek. Z.Ch.

 

 

 

 

Týden od 18.- 22.12.

Český jazyk – opakování vyjmenovaná slova, slova citově zabarvená, slovní druhy

Matematika – příprava na pololetní písemnou práci, opakování

Přírodověda – plané rostliny

Zeměpis – mapy

Dějepis – Slavníkovci

 

18.12.vánoční dílny od 16:00 v naší třídě, srdečně všechny zveme.

20.12. – jdeme do kina v Hostivaři na filmové představení ,,Maxinožka”

21.12. – bude ve škole burza her a hraček

22.12. – třídní vánoční besídka s malými dárky (dvojice, trojice máme rozdělené)

Pátek 22.12.

Milí čtvrťáci,

 v pátek 22.12., poslední školní den před vánočními prázdninami, bude naše třídní vánoční besídka ukončena v 11:40 hodin. Během tohoto dopoledne si pod náš stromeček ve třídě navzájem nadělíme malé dárečky ( ve dvojicích a trojicích, které máme již určené). 

Ještě připomínám 20.12. ve středu půjdeme do Kina Hostivař na filmové představení,,Maxinožka” od 9:30 hod.,(s sebou lístky na mhd, nebo open card, svačinu a pití) po návratu do školy budete mít ještě informatiku.

 21.12. ve čtvrtek – 1. a 2. vyučovací hodinu bude vánoční burza her a hraček ve školní tělocvičně. 

 

Týden od 11. – 15.12.

Český jazyk – opakování – vyjmenovaná slova (učebnice str. 25 – 29)

Matematika – čísla do 10 000 ( str. č. 30 – 32)

Dějepis – svatý Václav

Zeměpis – měřítko mapy

Přírodověda – okrasné rostliny

Týden 4. – 8.12.

Matematika – strana 27 – 29 , geometrie – rýsování kolmic

Český jazyk – pracovní sešit strana 25 – 26 , rozlišování předpony , předložky

Zeměpis – mapy a plány

Dějepis – Bořivoj, první známý kníže z rodu Přemyslovců

Přírodopis – dělení rostlin podle místa růstu a užitku

 

7.12. – jdeme bruslit