4. A na výstavě Nervózní stromy Krištofa Kintery. Jubilejní stá výstava v Rudolfinu.

Galerie Rudolfinum na podzim otevřela 100. výstavu od svého založení v roce 1994 a naše třída se rozhodla tento rozsáhlý projekt Krištofa Kintery navštívit.

Název výstavy, která shrnuje posledních pět let autorovy tvůrčí práce, je Nervous Trees. Tyto stromy se nervózně pohybují v hlavním výstavním sále.

 Děti mohly vidět mimo jiné  tzv. laboratoř, kde vstoupily do průběhu vzniku Kinterovy aktuálně realizované instalace Postnaturalia, přibližně sto metrů čtverečních pokrytých umělou krajinou ze součástek elektronických zařízení.

 Tuto krajinu si děti mohly také v závěru výstavy vytvořit, dařilo se jim skvěle a  celkem dobře zvládly pravidla chování v galerii.

 Těším se s nimi na další kulturní zážitek. Z.Ch.

 

 

 

 

Comments are closed.