Archiv Leden, 2018

Informace 23. ledna

Připomínám rodičům, že v lednu se uskuteční platby za 2. pololetí (družina, plavání, akce třídy atd.).

Zkontrolujte si prosím, zda máte ve školní pokladně dostatečnou částku peněz.

Bruslení: 22. 1. , 8. 2, 22. 2., 1. 3. – poznamenejte si.
29. 1. se koná anglické divadlo (30 Kč ze ŠOP) a s dětmi posloucháme písničky
Viz příloha
Suggested songs

Ve středu 31. 1. jedeme hned ráno v 8 hodin do Národního muzea na Václavském náměstí.
V rámci projektu Kreativní partnerství projdeme výstavu Noemova archa a děti dostanou první vysvědčení. S sebou batůžek, svačinu, pití, penál s pastelkami. Děti si donesou pevnější desky na vysvědčení.
Vysvědčení je výpis, originál dostanou na konci šk. roku. Součástí je slovní hodnocení, ketré dětem přečtěte a doporučuji doplnit o vlastní komentář a dítěte a vyjádření, jak to vidím ono samo.
V pátek 2. 2. Jsou pololetní prázdniny
Jarní prázdniny pak od 12. – 16. 2. 2018

Učivo k 23. 1.
Ma do str. 14
Písanka – str. 6
Slabikář písmeno K a dvojhlásky AU, OU, EU

Je třeba nosit záložku na čtení, krátké pravítko na podtrhávání, červený a zelený tenký nepropisovací centropen, tabulku písmen, číselnou osu.
Učíme se práci s chybou – psát opravy, zapisovat DÚ do úkolníčku.

Poznamenejte si 22. 3. se uskuteční ukončení projektu Kreativní partnerství 1. A, 3. A a 4. A. Bude zahájena výstava v galerii na Vršovickém náměstí. Naše třída bude prezentovat výkresy Od Aligátora po zebru, stínové divadlo a recitace básní o zvířátkách.

Pozvánka na Rodičovskou kavárnu

Kavárna<a
Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.
• Probíranými tématy budou alternativy v učení.
• Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
• Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat "učícím se učitelům". Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.
Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou. Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.
Těšíme se na Vás.

Matematika pro rodiče

Na úterý 16. 1. plánujeme společné setkání rodičů ze třídy 1. A a 1. C s ukázkou matematiky profesora Hejného.
Prosím rodiče, kteří mají zájem přijít, aby mi dali vědět e mailem. Budeme připravovat pracovní listy.
Od 17 hodin se koná ve sborovně Rodičovská kavárna, kam jste opět všichni zváni.

Leden 2018

Přeji všem dětem a rodičům spokojený a úspěšný rok 2018!
Děkuji za milé dárečky, které jsem našla pod stromečkem na třídní besídce. Potěšily.

Co nás čeká v lednu ?
Bruslení : ČT. 11. 1.
Po 22. 1.
Ve čtvrtek 3. a 4. hodinu pokračuje Kreativní partnerství “Od aligátora po zebru” s výtvarnicí Kristýnou
16. 1. v 16: 00 hod Ukázka pro rodiče ” Matematika profesora Hejného”
16. 1. od 17 : 00 hod Rodičovská kavárna
15. 1. Uzavření klasifikace pro 1. pololetí
29. 1. anglické divadlo ve škole ( 30 Kč)
31. 1. 9: 00 Národní muzeum – Noemova archa + rozdávání vysvědčení

Děti si mohou přinést pero ( značka podle uvážení – Stabilo, Tornádo..), postupně začneme psát do písanek.
V Ma budeme používat tužku nebo gumovací pero. V ČJ nebudeme psát v žádném případě gumovacím.
Přinést vystřihaná písmena do zásobníku.
Doplnit číslice 11 – 20 do zásobníku.
Přinést krabičku na pomůcky z Ma 2.dílu.
Přinést podepsanou pracovní učebnici 2. díl matematiky. 1. díl máme ve škole – dokončíme.
Doplnit do VV a PČ lepidlo, nůžky.