Plán učiva do 9. 2. 2018:

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Početní výkony se závorkami. Jednotky času. Geom. – Obsah obrazců. Český jazyk – Pravopis. Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Sloh.                         
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč.  Významné události nových českých dějin. Pobělohorská doba.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Polární pás.

Bruslení – 5. 2. 2018
V pondělí 5. 2. 2018  půjdeme bruslit. Sejdeme se v 8 hodiny ve třídě a na zimní stadion budeme odcházet  po 8 hodině. (   Vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.)

Vlaďka Foltová TU

Comments are closed.