Plán učiva do 23. 2. 2018:

Český jazyk – Pravopis. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního. Sloh.    Matematika –Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Počítáme s čísly většími než milion. Geom. – Obsah obrazců.                      
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč. Významné události nových českých dějin. Barokní doba.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Polární pás.  Život v oceánech a mořích.  

Vlaďka Foltová TU

                                                 

Comments are closed.