Archiv Březen, 2018

Učivo v březnu

ČJ – Již známe všechna písmena, začneme číst Ď Ť Ň a měkké slabiky di ti ni
a rozlišovat tvrdé dy ty ny , měkčit dě tě ně .
Začali jsme psát do písanky 3.díl. Píšeme diktovaná slova, opis – znamená umět správně přepsat větu napsanou psacím písmem, přepis – znamená přepsat z tiskacího písma do psacího. Píšeme správné tvary hůlkového písma.
MA – sčítáme a odčítáme do deseti a do 18 s přechodem desítky zpaměti.
Počítáme s penězi, známe prostředi sčítací trojúhelníky, hady. Ma 2.díl do str. 29
P K – roční období, měsíce, znaky jara, ptáci, jarní květiny- stavba rostlin – strom, keř, bylina – kořen, větve, stonek, listy květy, plody…

Dotazník pro žáky 1. – 5. ročníku

Na třídních schůzkách 21. 3. obdrží rodiče dětí z 1. až 5. tříd dotazník – prosíme vás, abyste pomohli svým dětem s vyplněním. Pokud preferujete elektronické vyplňování, odkaz naleznete na web stránkách školy. Máte-li jakákoli sdělení, týkající se kvality práce školy (poděkování pedagogům, připomínky, podněty…), pište je na emailovou adresu ředitelky školy.

Anglický jazyk

Z důvodů nepřítomnosti paní učitelky Buňkové nebude v úterý 13. 3. a ve čtvrtek 15. 3. AJ

POZVÁNÍ na akce

Váženi rodiče, zveme Vás na
• na březnovou RODIČOVSKOU KAVÁRNU 13. 3. 2018 od 17 hodin ve sborovně
Den otevřených dveří dopoledne 21. 3. 2018
• na náš každoroční jarní JARMARK 21. 3. 2018 od 16 hodin
• na TŘÍDNÍ SCHŮZKY 21. 3. 2018 od 17 hodin.

Na zahájení výstavy v rámci projektu Kreativní partnerství.
Děti přijdou v 16:30 -( buď je přivedou rodiče nebo je přivezeme ze ŠD). Prosím, aby děti měly černé oblečení na stínové divadlo.
akci od 17 h začíná 4.A
pak cca v 17:30 h 1.A “Od aligátora po zebru”
pak cca v 18:00 h 3.A
konec oficiálního programu cca 18:30

• ČT 29. a PÁ 30.3. velikonoční prázdniny