Archiv Duben, 2018

Podmět a přísudek

Ve čtvrtek 26.4. děti tvořily vlastní věty na zadaná slova a určovaly podmět a přísudek. Nová látka jde čtvrťákům velice dobře, mají velkou pochvalu.

 Posíláme Vám s paní učitelkou G. Kotmanovou ,které moc děkuji za všechny fotky a videa, krátkou ukázku z naší hodiny českého jazyka.

 

Dopravní výchova

Ve středu 25.4. proběhla na školní zahradě dopravní výchova. Kromě toho, že si děti otestovaly své dopravní znalosti, statečně se vrhly na cyklistickou dráhu, připravenou panem vychovatelem Jaroslavem Saidlem. Děti se navzájem podporovaly, byly ukázněné a trasu zvládly s přehledem.  

Týden od 23. – 27.4.

Český jazyk  – podmět, přísudek. Opakování a doplňování koncovek tvarů podstatných jmen.  

Matematika –obvod trojúhelníku, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času. Písemné násobení. Přímá úměrnost.

 

Vlastivěda – přírodovědná část : živočichové našich lesů, význam lesa 

                          zeměpisná část : práce s mapou, vodstvo, vodní nádrže

dějepisná část : život ve středověku

Prosím děti, aby si do školy přinesly třetí díl matematiky, mohou si ho nechat v šanonech.

                                                                                                                                 Děkuji Z.Ch.

Den veselých hlaviček

 Ve třídě jsme 18.4. volili nejoriginálnější Veselou hlavičku. Vítězem se stal Artur Matějovský a v těsném závěsu byl Filip Kubík. Artur měl dokonale nafingované jizvy na tváři, velkou pochvalu má Arturova maminka 🙂 . Gratulujeme 🙂

 

Sběr papíru

Milí čtvrťáci,

 ve dnech 26.4. a 27.4. bude u školy přistaven kontejner na papír, proto bude možné vždy ráno od cca 7:30 do 7:55 hod. odevzdávat zvážený papír do sběru.  

                                                                                     Z.CH.

Týden od 3.4. -6.4.

Český jazyk –  čtvrtletní písemná práce – čtvrtek 5.4. vzory středního rodu, podstatná jména – pád, číslo, rod, slovesa – osoba, číslo, čas, určování slovních druhů, větné vzorce (V1, ale V2…)

                              Probírat budeme ještě stále podstatná jména rodu ženského a středního a také vzory rodu mužského. Slovní druhy, určování – osoba, číslo, čas

Matematika – v  úterý 3.4. – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úloha, zaokrouhlování na tisíce, desetitisíce a statisíce, sestrojení kružnice, průměr, poloměr.

Opakovat budeme písemné násobení, kružnice, sestrojení trojúhelníku

Vlastivěda – přírodovědná část : stromové patro

                          zeměpisná část : voda povrchová a podpovrchová

                           dějepisná část : Karel IV.