Archiv Duben, 2018

Blíží se termín splatnosti školy v přírodě. Prakticky to znamená, že nejpozději 30.4. musí být na účtu Vašeho dítěte ve Školní on-line pokladně částka 3.300,-Kč. Některé faktury je potřeba zaplatit již nyní (ubytování a stravování), některé se zaplatí po skončení akce (doprava), ale potřeba, aby peníze nebyly vyčerpány.

Prosím, doplňte částku na účet ŠOP co nejdříve. Děkuji za pochopení.

Akce v květnu

Na web.stránkách školní družiny jsou informace k pořádanému zájezdu do Legolandu. Přihlášky děti dostaly.

Pochvala dětem za čtení, technika se lepší. Stále učíme děti vnímat vše potřebné při opisu slov a vět, znaménka.
Už se všichni umíme podepsat psacím písmem. Trénujeme na každém prac. listě.
Snažíme se psát samostatné práce z MA a porozumět slovním úlohám – zadání, výpočet a odpověď.
V příštím týdnu proběhne recitační přehlídka – třídní kolo.

Plánované akce na květen:
4. 5. Zdravá pětka – ve třídě, zdarma. Program o zdravé výživě.
7. 5. Výlet do ZOO – Vstupné platíme z vybrané částky o Jarmarku a doplatíte zbytek Vstupné 50 Kč.
Vyjedme už o půl osmé, návrat kolem 13:30 hod.
S sebou : batůžek, svačina,pití, vhodné oblečení, obuv, peníze na drobnosti
15. 5. Muzikál Divadlo v Korunní- Muzikál Modroočko
18. 5. Knihovna Dům čtení Z pohádky do pohádky
25. 5. – 1. 6. Škola v přírodě
4. 6. Pasování na čtenáře od 16: 30 hod Zveme všechny rodiče.
8. 6. 1. hodina přednáška Městské policie

Pozvání na Rodičovskou kavárnu

Sběr papíru

Ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír vzadu bránou u vchodu do šk. kuchyně.
Proto bude možné vždy ráno od cca 7:30 do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru.

Bezpečný internet

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro Vaše výchovné působení na Vaše děti – naše žáky.

(Autorem prezentace je kolega Mgr. Michal Jelínek)
ZŠ-Eden_bezpečné-používání-internetu-pro-rodiče

Akce v dubnu

AKce v dubnu:

4. 4. 1. hodina zvířátkohraní + učení

Děti si přinesou igelitku, aby si mohly odnést leporela domů a výrobek sovičky.

5. 4. poslední bruslení + učení ČJ a M

V pondělí 9. 4. odcházíme v 7:30 h. od školy a jedeme na prezentaci projektu do DOXU. Budeme promítat fotografie a děti budou mít komentář.

ST 18.4. Den veselých hlaviček (bláznivé účesy, příčesy, paruky, čepice i klobouky) – akce Školního parlamentu

20. 4. Den Země – děti budou zakládat hřbitov odpadků – seznam odpadků bude zveřejněn na stránkách třídy

PO 30.4. ředitelské volno, termín pro platbu ŠvP (tzn. že v tento den musí být částka 3.300,-Kč k dispozici na účtu ŠOP)

V naší třídě je hlášen zatím jeden případ neštovic.

Opět nás čeká sebehodnocení v Žk. Budeme psát ve škole, ale kdo chybí, napište, prosím, krátké věty doma. Děkuji za spolupráci.

MA 2. díl do str. 35

Slabikář do str. 90.

Písanka – do strany, kdy je malé psací C

PK – Jaro – znaky, ptácí – tažní, stálí, jarní květiny, zvířata hospodářská + mláďata,

Pokud bude hezké počasí, začneme na TV chodit ven. (alespoň v pátek tu 2.hodinu ) Připravte dětem oblečení do šatní skříňky.