Týden od 3.4. -6.4.

Český jazyk –  čtvrtletní písemná práce – čtvrtek 5.4. vzory středního rodu, podstatná jména – pád, číslo, rod, slovesa – osoba, číslo, čas, určování slovních druhů, větné vzorce (V1, ale V2…)

                              Probírat budeme ještě stále podstatná jména rodu ženského a středního a také vzory rodu mužského. Slovní druhy, určování – osoba, číslo, čas

Matematika – v  úterý 3.4. – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úloha, zaokrouhlování na tisíce, desetitisíce a statisíce, sestrojení kružnice, průměr, poloměr.

Opakovat budeme písemné násobení, kružnice, sestrojení trojúhelníku

Vlastivěda – přírodovědná část : stromové patro

                          zeměpisná část : voda povrchová a podpovrchová

                           dějepisná část : Karel IV.

Comments are closed.