Týden od 23. – 27.4.

Český jazyk  – podmět, přísudek. Opakování a doplňování koncovek tvarů podstatných jmen.  

Matematika –obvod trojúhelníku, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času. Písemné násobení. Přímá úměrnost.

 

Vlastivěda – přírodovědná část : živočichové našich lesů, význam lesa 

                          zeměpisná část : práce s mapou, vodstvo, vodní nádrže

dějepisná část : život ve středověku

Prosím děti, aby si do školy přinesly třetí díl matematiky, mohou si ho nechat v šanonech.

                                                                                                                                 Děkuji Z.Ch.

Comments are closed.