Archiv Září, 2018

Učební plán 1. – 12. října

Adresy, kde najdete cvičení na procvičování učiva: 

rysava.websnadno.czwww.matika.in , www.skolakov.eu

Učební plán

Pozvánky na akce a zápis ze tř. schůzky

Kavárna 2-10-18 Informativní třídní schůzka 21

Kavárna 2-10-18

 

 

Akce v říjnu

ÚT   2.10. v 17 h Rodičovská kavárna (sborovna školy) – viz pozvánka 

PÁ   5.10.   ředitelské volno

 PO  15. 10    bruslení s trenérem  1. a 2.hodina ( sport. oblečení, brusle v batohu, rukavice, helma, tričko na převlečení) 

 PÁ    19.10.   Muzeum policie ČR – dopravní hřiště ( sport. oblečení, obuv, cyklist. helma, svačina ) 

ČT   25.10.    projekt Stoletá republika    10 – 12 hodin vystoupení naší třídy v 10 a v 11 hodin v malé tělocvičně)

PÁ   26. 10.   ředitelské volno

PO   29. – ÚT   30.10. podzimní prázdniny

 

Třídní schůzky

Ve středu 26. 9. se konají od 17 hodin informativní třídní schůzky.

26. 9. se fotíme na společné foto třídy.

Připomínám: 5. 10. je ředitelské volno z důvodů voleb.

Pochvala dětí za čtvrteční vycházku a učení venku.  

rychlé info

Páteční vycházku jsme neuskutečnili kvůli počasí, zkusíme tedy tematické učení venku ve čtvrtek. 

Učivo: ČJ – pravidelné čtení z  vlastní knížky doma

                    V pátek – přinést knihu přečtenou o prázdninách – “Čtenářské křeslo”

                    Znalost abecedy pamětně, řazení slov podle abecedy 

                    Slabika, slovo , dělení slov,  věta – druhy vět : oznamovací , tázací, rozkazovací , přací 

                    Písmeno, hlásky, dělení hlásek – samohlásky  a souhlásky 

                   Prac . sešit: 

         Matematika: opakování prostředí – Pyramidy, Hadi, Vrať čísla neposedy, Autobus, šipkový zápis. parkety 

                                 Nově – děda Lesoň

                                Procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20, hbitě rozklad desítky, slovní úlohy o x více, méně 

                  Prac. sešit: 

                    geometrie – obrazce, tělesa – pojmenovat , měření délky

           Prvouka : poznávání stromů – jehličnaté , listnaté, plody, houby 

                              Naše republika  – projekt: vlajka, státní symboly , hymna

Tvoříme pravidla naší třídy

Nepovinný AJ

 Na hodiny Aj se přihlásily všechny děti – seznam a rozdělení na skupiny – viz příloha.

Nepovinný AJ Seznam žáků