Archiv Říjen, 2018

informace

V pátek 2. 11. první 2 hodiny – knihovna Ruská, pak následuje čtenářské křeslo a zápis do čtenářského listu . Děti si přinesou ŽK, penál a knížku Adélka a Zlobidýlko. 

V Po 5. 11 první dvě hodiny bruslení, pak Čj a M a skup. AJ. 

 Připomínám:  Psaní oprav  – v ČJ, zdůvodňujeme si pravopis psaní y / i … protože h je tvrdá souhláska, protože č je měkká s. apod. Podtrháváme barevně centropenem. Ke společnému  čtení používáme záložku – nosit ji. 

Děti dostaly zafoliovanou tabulku  stovkovou a z druhé strany násobkovou. Používáme.  Stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání. 

 Začali jsme pomalu s násobilkou deseti, také počítáme průběžně po pěti a po dvou ( sudá čísla) – fixujeme pamětně. 

 14. 11 proběhne ve spolupráci s PPP depistáž – dnes děti dostaly ve folii 2 listy na souhlas.

  Prosím, vraťte vyplněné co nejdříve. Děkuji.  Dostaly domů fotografie třídy. 

                            

Termíny tripartitních schůzek

Tripartitníschůzkyvetřídě2

 V příloze je nově vyplněná tabulka s termíny tripartitních schůzek.

V listopadu nás čekají kulturní akce. Platit se budou fotografie. Prosím, zkontrolujte si stav financí ve ŠOP.

 

Akce v listopadu

Zveme všechny rodiče na naše vystoupení 25. 10. v rámi projektu Stoletá republika. 

S hudebně  tanečním pásmem vystoupíme 2x za dopoledne v malé tělocvičně .   V 10:00 a

v 11:00 hodin. Odpoledne vystupují s programem “Napříč dekádami” učitelé ZŠ Eden od 16 hodin v malé tělocvičně. Prodej vstupenek  na  představení učitelů byl ukončen.  

 25. 11. nemusí nosit děti aktovku, jen penál. Vyučování končí v v 11: 40 hod.

26. 10. je dnem ředitelského volna.

2. 11. Dům čtení Ruská – program Dobrodružství v knihovně –  1. a 2. hodina

Bruslení:  5. , 12. a 19. 11. – první dvě hodiny

9. 11.  Tři vlci a Karkulka –  divadlo ve škole

14. 11. Depistáž žáků 2. ročníků –  ve škol ,  spolupráce s  PPP

16. 11.  Divadlo s dopravní tematikou “Kolo tety Berty”  – Muzeum Policie ČR  ( odjezd v 8 hodin)  

23. 11. Divadlo U hasičů  “Vánoce s poutníky”

Říjen

Připomínám: V pondělí 15. 10.  bruslení první dvě hodiny, následuje Čj a M

                          V pátek  19. 10.  dopravní hřiště, odchod v 8 hodin ze šatny

 Na žákovském parlamentu  se žáci domluvili, že  24. 10. před projektem 100 let republiky žáci přijdou v červeném, modrém nebo bílem oblečení. Zkusí se zapojit i naše třída. Připravte dětem .

Na dopoledním vystoupení  25.10. v malé tělocvičně budou mít dívky sukýnky ( případně máme puntíkované školní)  a bílé tričko, chlapci kalhoty a pokud možno jednobarevné tričko.

V pátek 2. 11. si žáci přinesou přečtenou knížku Adélka a Zlobidýlko – naučíme se zapisovat čtenářský list

Plán učiva: 15. – 24. 10.

ČJ :   Stále procvičujeme řazení slov podle abecedy,  druhy vět a přeměna- např z věty oznam. na tázací.  (uč. od str. 21)

          Opakování slov nadřazených, podřazených

          Psaní u ú ů  a umět zdůvodnit  ( na začátku slova – ú, uprostřed a na konci slova-  ů ( prac. s. 31)

         Začínáme  učivo psaní y /i po tvrdých a měkkých souhláskách ( prac. s.  od s. 37)

        Vybrat  si a naučit se báseň zpaměti – viz sešit.  Pravidelné čtení z  vlastní knihy.

MA:   Sčítání  o odčítání desítek a jednotek do 100 ( 30 + 7) orientace ve stovkové  tabulce  

          Sčítání a odčítání přes desítku do  ( 8 + 4 , 18 + 4, 28+ 4 … ) jistota  ve výpočtu do dvaceti, porozumění

          Pojem součet, rozdíl…  Slovní úlohy – viz sešit malý – porozumění úloze,  zápis, výpočet odpověď

          Prac. sešit  – různá prostředí str. 25 – 30