Týden od 15.- 19. 10.

Český jazyk : Opakování slovní druhy : ohebné a neohebné. Popis předmětu, učebnice strana č. 17

Matematika: ramena úhlu, vrchol úhlu, značka pro úhel, druhy úhlů. Jednotky hmotnosti. Násobení, dělení.

Vlastivěda :  dějepisná část – život ve městech po třicetileté válce

                           zeměpisná část – Malá Strana, Vyšehrad, Petřínská rozhledna

                           přírodovědná část – drahé kovy, energetické suroviny (paliva)

 

V úterý 16.10. a 23.10. jdeme bruslit. Těším se, Z.CH.

Comments are closed.