Týden od 22.-25.10.

Český jazyk : základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy – slovesa

Matematika : úhlopříčky a jejich vlastnosti, opakování jednotek hmotnosti, procvičování násobení a dělení

Vlastivěda : dějepisná část – život v barokní době

                          přírodovědná část – člověk a energie, elektrická energie

 

V úterý 23.10. jdeme bruslit.

Ve čtvrtek 25.10. bude výuka končit v 12:35.

 

                          

Comments are closed.