Týden od 31.10. -2.11.

Český jazyk : základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy – slovesa

Matematika : písemné násobení strana 30 – 31, úhlopříčky a jejich vlastnosti, opakování  procvičování násobení a dělení

Vlastivěda : dějepisná část – typické znaky barokních staveb, barokní hudba

                          přírodovědná část – člověk a energie, elektrická energie, elektrárny

                           zeměpisná část – Malá Strana, Kampa a Karlův most, Staré město, Nové město

 

V listopadu začínají tripartitní schůzky, nezapomeňte se prosím přihlásit. Můžete mi napsat, pokud se Vám termíny nehodí, čtvrtky i pátky odpoledne Vám mohu vyjít vstříc a nebo čtvrtky brzy ráno, kdy děti začínají až v 8:45 výuku. S pozdravem Z.Ch.

Comments are closed.