Archiv Listopad, 2018

Koněpruské jeskyně

Poslední letošní listopadový den se třídy V.A a  II.B  vydaly zahřát do po Koněpruských jeskyň. Do peklíčka nás dovezl pan řidič Čert a v jeskyních na nás mimo čertů čekali také Anděl s Mikulášem.  Společně jsme obdivovali kouzlo tohoto místa,  a to právě díky Koněpruským jeskyním, které odkryjí i tajemná zákoutí pod povrchem země. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Nejen pro tato svá „nej“ stojí za vidění. Všechny děti byly odměněny balíčkem za statečnost a prima kamarádské a slušné chování po celou dobu výletu. Děkuji Vám všem za krásný společný zážitek, budu se těšit na další. Z.Ch.

 

Týden od 26.-30.11.

Český jazyk –  shoda přísudku s podmětem, základní větné členy, podmětová část, přísudková část, holý podmět, holý přísudek, holá věta. 

                          – slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, základní skladební dvojice

Matematika –  trojúhelníky – rýsování trojúhelníků

                           –  římská čísla, zlomky

Vlastivěda  – dějepisná část : Jan Amos Komenský, různé typy škol

                        – přírodopisná část : půda, vesmír

V úterý 27.11. jdeme bruslit.

V pátek 30.11. jedeme do Koněpruských jeskyň, odjezd od školy je v 7:30 hodin.

Týden od 19.-23.11.

Český jazyk –  slohová práce – líčení podzimního zážitku

                          – slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, základní skladební dvojice

Matematika –  trojúhelníky – odvěsny, přepony

                           – nerovnice, slovní úlohy

Vlastivěda  – dějepisná část : Jan Amos Komenský

                        – přírodopisná část : vodiče, nevodiče

                        – zeměpisná část : sousední státy ČR

 

Týden od 12. – 16.11.

Český jazyk –  budeme psát čtvrtletní písemnou práci, kde bude doplňování I,Í/Y,Ý nejen v příčestí minulém, vzory podstatných jmen, co je to infinitiv, určování slovesných tříd, záporná a kladná slovesa, základní skladební dvojice, doplňování předpon S/Z

Matematika – čtvrtletní test : písemné sčítání, odčítání, násobení trojciferným číslem, písemné dělení, převody jednotek času, hmotnosti a délky, geometrie : rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku

Vlastivěda – testy : Habsburkové, bitva na Bílé hoře, baroko

                                   Horniny, nerosty, kovy, energetické suroviny , energetická paliva

                                   Pražský hrad a Hradčany

 

V úterý 13.11. jdeme bruslit.

Pokud Vás napadá něco, co bych mohla zlepšit, napište mi na adresu : chaberova@zseden.cz, děkuji, s pozdravem Z.Ch.

                                                                                           

Gratulace našemu Oliverovi

Ve středu před zápasem áčka s Kadaní byli oceněni nejlepší mladí hokejisté z jednotlivých tříd za měsíc říjen! 

Moc gratulujeme našemu Oliverovi a přejeme mu další taková ocenění. 

Týden od 5.- 9.11.

Český jazyk – budeme psát opakovací diktát a také kratší slohovou práci, probíráme slovesné způsoby a začneme probírat podmět holý, rozvitý a několikanásobný. Někteří ještě neodevzdali čtenářské deníky, pozor na jejich obsah, nezapomínejte na charakteristiky postav.

Matematika – zopakujeme si, co jsou to úhlopříčky a jaké jsou jejich vlastnosti, budeme rýsovat čtverce a obdélníky, začali jsme násobit trojciferným číslem pod sebou a budeme písemně dělit. Dám také menší testík.

Vlastivěda – dějepisná část : baroko, barokní hudba, barokní stavby

                          přírodovědná část : elektrárny a jejich druhy

                          zeměpisná část : ČR jako hospodářsky vyspělý stát

Z vlastivědy budou testíky na vše, co jsem od září probrali. 

Nezapomeňte v úterý na bruslení.

Pokud se chcete individuálně přihlásit na tripartitní schůzky, pište na chaberova@zseden.cz

Děkuji Vám za spolupráci, s přátelským pozdravem Zuzana Cháberová

Listopadové úterky na bruslích

Milí páťáci, 

nezapomeňte, že ještě v listopadu půjdeme třikrát bruslit, a to v termínech 6., 13. a 27.11. Těším se na skvělý trénink, který nám pravidelně připravuje naše Monička 🙂 . Děkujeme Z.Ch.