Archiv Listopad, 2018

Tv -bruslení

 V pátek 30. 11. jdeme opět bruslit.

ČJ – začali jsme psát miniknížky Můj týden . Hrajeme si na spisovatele a ilustrátory. 

 Dnes děti psaly ve škole pondělí + obrázek . 4 věty k jednomu dni. Kdo neměl připraveno , napíše doma za DÚ.  Mají si doma připravit text na úterý, zítra budou přepisovat opravený text do miniknížky. Stále dbáme na správně napsané věty a úpravu.  DÚ mají i v prac. sešitě MA. 

 

Informace

 Učivo  a povinnosti  postupně přibývají, děti se učí samostatnosti a pečlivosti, dokončit úkol, pracovat ve skupince.   Připomínám znovu nutnost krátkého pravítka na podtrhování, denně potřebujeme červený a zelený centropen na zvýrazňování, nadpisy a podtrhávání. Červeně vyznačujeme tvrdé slabiky a zeleně měkké.  Dbáme na úpravu sešitů, Y a i doplňujeme do slov v prac. sešitě psacím písmem. Kontrolujeme psaní oprav v sešitě Čj i Ma. Oprava slova – pokud chybí diakrit. znaménko nebo je chybné Y/i. Pokud není napsané velké písmeno na začátku věty a chybí za větou znaménko,  musí žáci napsat celou větu.  Někdo nemá napsané opravy ani z října. Často je oprava napsaná opět s chybou.  Děti tohle všechno vědí, ale nedbají. Prosím, dohlédněte, jinak je oprava bezvýznamná. Děkuji za spolupráci. 

Děkujeme za jablíčka, křížaly již sušíme. 

 DÚ měly děti i do PK – Rodina – učily jsme se psát vlastní jména. 

  V pátek – divadlo – první a část 2. hodiny se učíme. Stačí penál , ŽK .  

Foto – zdravá svačina , vycházka

     

Učivo do konce listopadu

 Český jazyk –

stále procvičujeme doplňování y/i po tvrdých a měkkých souhláskách do slov a zdůvodňujeme pravopis

Slova nadřazená, podřazená, souznačná, opačná, opakování – druhy vět, pořadí slov ve větě.

Práce s chybou – opravy

 Můj týden    – Děti budou tvořit a  psát věty do miniknížečky, doplní obrázkem

 ( např. V pondělí chodím do ZUŠ- učím se hrát na klavír  a pak chodíme venčit pejska…

 V úterý mám kroužek keramiky. Líbí se mi vyrábět…, podařilo se mi..

Večer chodíme k babičce . Ve středu chodím do plavání. Už jsem se naučil….    apod)

Pokračujeme v písance . 

  Matematika  prac. sešit  do str. 40  a pak str. 53.  Počítáme i na listy.

  Pamětně + a –  do 30.

 Násobení deseti, začali jsme i dělit.  Násobková řada pěti ( do 50)

 Násobková  řada dvou – sudá čísla.  Dělíme dvěma – polovina. Poznáváme třetinu, čtvrtinu.

  PK-     Ovoce, Zelenina, Ptáci, Moje rodina, adresa  

                         

Foto z akcí

Dopravní hřiště, Dům čtení, vycházka do Grebovky

Projekt republika

Kolo tety Berty

 V pátek 16. 11. odjíždíme ráno do Muzea Policie na divadlo Kolo tety Berty. Vrátíme se na  4. a 5. vyuč. hodinu . 

 ČJ máme ve škole, stačí si vzít penál a MA. Svačíme před odjezdem. 

Dnes byla dokončena depistáž žáků. Vyrozumění zašlou z  pedag. psych. poradny a já Vám je předám.  Z prvotních informací vyplývá, že u těch žáků, kteří zapomínají na diakritiku, je třeba dodržovat postup: doplňovat háčky, tečky, čárky hned, jak se napíše dané písmeno tak,  jak stále  upozorňuji ve škole a vy dohlížíte doma.  

Děti si mají doma dokončit sebehodnocení v ŽK. Vědí jak. 

 

Jablíčkový týden

Učební plán  do 8. 11. 

Tento týden probíhá tematická výuka “Jablíčkový týden”.  Děti mají přinést jablko a 1 kus nějakého ovoce nebo zeleniny. Pěčemě ” štrúdl” Měly samy vyřídit. 

Prosím, kdo ještě neodevzdal informovaný souhlas s depistáží, vraťte co nejdříve.   Děkuji. 

Učební plán  do 8. 11. 

ČJ – Procvičujeme doplňování y/i po měkkých  a tvrdých souhláskách do slov. 

        Slova s  di ti ni, dy ty ny 

       Učíme se pamatovat si pravopis slov cizího původu ( např. kino, tričko, Marie, Patrik,  Cyril, cyklostezka, cyklista…)

       Slova nadřazená, podřazená, souznačná, opačná – antonyma. 

      Opakujeme psaní ú ů .  ( trojúhelník )

      Umíme odpovídat na otázky typu: Jak se pozná věta, jak se rozdělují slova, jak dělíme  hlásky, vyjmenuj samohlásky, jak dělíme souhlásky, vyjmenuj tvrdé, měkké , obojetné souhlásky….

MA   děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, vrať čísla neposedy – prac sešit str. 

         Pamětné sčítání do 30, také více sčítanců,  slovní úlohy na sčítání a odčítání, víme, jak se jmenuje výsledek při sčítání, odčítání, umíme vytvořit  součet a rozdíl dvou čísel, geometrie – tvary –  znaky čtverce, jak poznáme obdélník. Tělesa – koule, krychle, kvádr, kužel.  

PK –  stromy, plody , les na podzim, savci v lese, znaky živočichů – savci, ryby,plazi,  ptáci – stěhovaví, stálí, obojživelníci, hmyz.

         Ovoce dělení: peckovice, malvice, bobule. Zelenina – kořenová, naťová, cibulová, plodová.

   Upozornění: Pokud žák nemá z jakéhokoliv důvodu cvičit, je třeba písemná omluvenka.