Týden od 19.-23.11.

Český jazyk –  slohová práce – líčení podzimního zážitku

                          – slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, základní skladební dvojice

Matematika –  trojúhelníky – odvěsny, přepony

                           – nerovnice, slovní úlohy

Vlastivěda  – dějepisná část : Jan Amos Komenský

                        – přírodopisná část : vodiče, nevodiče

                        – zeměpisná část : sousední státy ČR

 

Comments are closed.