Týden od 26.-30.11.

Český jazyk –  shoda přísudku s podmětem, základní větné členy, podmětová část, přísudková část, holý podmět, holý přísudek, holá věta. 

                          – slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, základní skladební dvojice

Matematika –  trojúhelníky – rýsování trojúhelníků

                           –  římská čísla, zlomky

Vlastivěda  – dějepisná část : Jan Amos Komenský, různé typy škol

                        – přírodopisná část : půda, vesmír

V úterý 27.11. jdeme bruslit.

V pátek 30.11. jedeme do Koněpruských jeskyň, odjezd od školy je v 7:30 hodin.

Comments are closed.