Týden od 10. – 14.12.

Český jazyk : přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského

Matematika : obvody obrazců, zlomky, opakování v zadní části učebnice 1. dílu

Vlastivěda : dějepisná část – Vláda Josefa II.

                          přírodovědná část – vesmír, souhvězdí 

                          zeměpisná část – Polsko

 

V pondělí 10.12. budeme mít ve škole preventivní přednášku na téma ,, Stop posměchu”

V úterý 11.12. budeme mít preventivní přednášku na téma ,,Jak se bránit kyberšikaně”

Comments are closed.