Archiv Leden, 2019

Vysvědčení

Poslední lednový den dostaly děti vysvědčení a pochvaly, ve třídě panovala velmi dobrá nálada, některé děti prezentovaly své referáty a na další referáty o zajímavých místech a osobnostech se budeme těšit. 

 Z celého srdce Vás zdraví V.A a já děkuji pěkně za čokolády a paní učitelce Gábině Kotmanové za spolupráci a pomocnou ruku 🙂 Z.Ch.

 

 

 

 

 

Týden od 28.-31.1.

Český jazyk – opakování podstatná jména, skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory pán a hrad

                            V tomto týdnu si napíšeme opakovací test na koncovky v příčestí minulém, shodu přísudku s podmětem, způsob oznamovací, podmiňovací, rozkazovací a základní skladební dvojice.

Matematika – dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, rýsování čtverce

                          – zkontroluji a oznámkuji sešit z geometrie, můžete počítat i s mini testem

Vlastivěda – dějepisná část : manufaktura, první stroje 

                       – přírodovědná část : podnebné pásy

                       – zeměpisná část : Německo a jeho sousední státy, Rakousko

 

Ve čtvrtek 31.1. budu dětem předávat vysvědčení, vyučování bude končit v 11:40 hodin.

V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny, moc si je užijte. Z.CH.

Mrazivý výlet na Pražský hrad

V úterý 22.1. se 5.A společně s 5.C vydala na Pražský hrad. Celsiova stupnice sice ukazovala -6 stupňů, ale ani to nás neodradilo. Prohlídka začala ze severní strany hradu, kde jsem všichni podstoupili bezpečnostní kontrolu, pokračovalo se na První nádvoří, dále do katedrály sv. Víta, do Starého královského paláce, kde jsme mohli vstoupit  do Vladislavského sálu. Během prohlídky jsme zhlédli makety korunovačních klenotů, královský trůn a nezapomněli jsme se podívat ani na baziliku sv. Jiří a prohlédnout si Zlatou uličku. Vymrzli jsme tedy dostatečně, ale máme další zážitek. 

Týden od 21.-25.1.

Český jazyk : Několikanásobný podmět, jehož členy jsou v různých rodech a koncovky příčestí minulého, pracovní sešit str. 46 a dále.

Matematika: Dělení přirozených čísel – druhý díl učebnice str. 4 a dále, pamětné dělení se zbytkem.

Vlastivěda: dějepisná část – Manufaktura a první stroje

                        přírodovědná část-Země, Měsíc planety Země

                         zeměpisná část – Německo

V úterý 22.1. jdeme na Pražský hrad (viz. hlavní stránka)

Bruslit půjdeme až  v únoru, v úterý 5.2.

Týden od 14.-18.1.

Vzhledem k faktu, že více než polovina žáků naší třídy je na lyžařském výcviku a jsme spojeni s třídou 4.C, nebudeme tento týden probírat nic nového, budeme pouze opakovat.

 V českém jazyce : pracovní sešit od str. 45 a dále

V matematice : budeme hrát matematický brain box, kostky, sudoku a opakovat probrané učivo

Ve vlastivědě : budeme opakovat probrané učivo od začátku školního roku.

                                                                                                                                          S pozdravem Z.Ch.

 

Pozdrav ze zasněžené školní zahrady

Hurá sníh :-).

V. A zdraví ze zasněžené školní zahrady 🙂 a přeje všem všechno nejlepší do nového roku. 

Tématické plány v týdnu od 7.-11.1.

Český jazyk: podmět v rodě ženském a mužském, koncovky v příčestí minulém. Nezapomeňte odevzdat čtenářské deníky vy, kteří jste tak neučinili do konce prosince.

Matematika: nezapomeňte si přinést druhý díl matematiky, z prvního dílu budeme pracovat ještě na souřadnicích.

Vlastivěda : dějepisná část – 18. století, venkovské zvyky  

                          přírodovědná část – sluněční soustava, planety

                           zeměpisná část – Německo

 

Z toho, co jsem již ve vlastivědě probírali budou testy.