Archiv Leden, 2019

Pochvala

Velká pochvala dětem, které  vytvořily a sepsaly moc krásné věty o domácím mazlíčkovi. Miniknížku doplnily pěknými obrázky. Překvapily mě , jak se do práce pustily, i když rodiče poskytly pomoc. Psaní není samoúčelné a budeme pokračovat. také sebehodnocení v ŽK se již děti naučily sepsat. 

Dočetli jsme knihu Zmizelá škola ze školní knihovny a jedna nám chybí. Možná ji někdo z žáků odnesl omylem domů. Podívejte se, prosím, a vraťte. Dílna čtení začíná příští pátek. Přibalte dětem knihu, kterou mají rozečtenou. 

Dohlédněte doma na opravy, které děti píší do sešitu v ČJ i MA. Zdůvodňujeme pravopis, podtrhujeme shodnou souhlásku ve slově např. ( hruška ( hrušek) , tužka ( tužek)aj. Začali jsme učivo o slovních druzích,  vyhledáváme podst. jména( podtrhujeme rovnou čarou) , slovesa ( podtrhujeme vlnovkou) , poznáváme předložky… Kontrolujeme psaní zápisků v PK, opravujeme. Učíme děti pečlivosti, úpravě sešitů. 

Zkontrolujte pomůcky, které potřebujeme při vyučování.  Někteří žáci  stále něco postrádají, špatně se jim pak pracuje. 

Přeji všem radost z dosažených výsledků a pěkně strávené pololetní prázdniny. 

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 31.1. 2019 obdrží  žáci VÝPIS  POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ (do školy zpět je nevracejí).
Žáci 1.stupně obdrží vysvědčení 4.vyučovací hodinu. Věnujte pozornost slovnímu hodnocení, které má také svoji vypovídající hodnotu a promluvte s dítětem o tom, co se mu daří, kde je možno přidat. Pochvalte děti a povzbuďte je  do další práce. 
V pátek 1.2. mají žáci pololetní prázdniny. V tento den nevaří školní jídelna a není v provozu školní družina.
 
Dokončujeme miniknížku Můj domácí mazlíček. Popis + obrázek. Jak jsme zvířátko získali, jméno, velikost, barva srsti, kde má pelíšek, čím se živí, co má nejraději, co spolu děláme…. 
MA – učíme se jednotky délky, hmotnosti a objemu. Měříme a vážíme prakticky. Úkol – přinést do školy obrázky  věcí, které se měří, váží.  např. vystřihnout z letáčků. 
Dokupte dětem sešity. Nosit pravítko. Přinést nějakou papírovou krabičku – učíme se měřit délku, šířku, výšku…  
Tvořivé učení v hodině matematiky – hra Abaku – pomocí  hracích kostek děti samy tvoří příklady. 
 
 

Plán učiva

Plán učiva do konce ledna  

MA:  Násobení a dělení 2 a 3 – procvičování . Opakování násobilky 10 a 5. Žáci dostanou 2. díl matematických pětiminutovek ( hrazeno ze ŠOP). Opakování sčítání a odčítání do 100. I dvojciferná čísla. Slovní úlohy typu o x více, méně, dvakrát, třikrát více, méně. 

Násobkové řady pěti,tří a dvou sestupně a vzestupně zpaměti. Ukazujeme asi na prstech kolikrát dané číslo řekneme. 

Geometrie – obrazce, tělesa – koule, kvádr, krychle, kužel, jehlan 

ČJ. Procvičování psaní slov s párovými souhláskami uprostřed a na konci slova. Prac. sešit str. 11 a 12. 

Učebnice . str. 62 – 66. 

Sloh – Můj domácí mazlíček. Odevzdání v pátek 25. 1. 

Písanka  str. 30 – 32

 PK : Učivo s přesahem do února.  Téma:  Lidské tělo, péče o tělo a chrup, ochrana zdraví, zdravý životní styl. 

         Miniknížka  Moje tělo.  Píšeme postupně.  

Informace

Zdravím všechny rodiče po delší odmlce a poděkování patří paní učitelce Kotmanové za zástup po dobu mojí nepřítomnosti. .

Přehled plánovaných akcí: 

28. 1.  mobilní planetárium ve škole – 3. hodinu , cena 60 Kč hrazeno ze ŠOP

Od 6. 2. zahajujeme plavání v rámci TV – informace předány dříve

Prosím odevzdat sebehodnotící listy.   Na  VV- přinést si zmizík. Na PČ příští týden malé manikurové nůžky. 

Dílny čtení  v ČJ. – žáci si nosí vlastní knihu, kterou čtou na pokračování ve škole i doma. Bude to kniha s příběhem, ne encyklopedie. 

Žáci si nosí do hodin MA pomůcky – zafoliované stovkové a násobkové tabulky, číslice. K násobení i dělení požíváme názor. – třeba knofliky, zátky od PET lahví, kostičky z lega  aj.  Učíme se násobkové řady zpaměti vzestupně a sestupně – ukazujeme si počet na prstech.  

Je třeba doplnit  pomůcky – funkční pera, centropeny, pravítka, lepidla. Špatně se pracuje, když žákům chybí pomůcky. 

Kontrola sešitů. Někteří žáci již mají popsané, je třeba koupit nové.   

 

 

                       

 

Plavání ve druhém pololetí

Od 2. pololetí budou děti  mít v rámci hodin TV pravidelně ve středu plavecký výcvik, který povedou trenéři plavecké školy na Slavii.  

Vždy ve středu 4. a 5. hodinu. Případné omluvení z plavání je třeba písemně do ŽK.  Děti nebudou zůstávat ve škole, ale půjdou s námi na bazén ( s sebou budou mít převlečení – kalhoty na TV  a obuv – pantofle k vodě). 

Připravte dětem do igelitky ( batůžku) pantofle k vodě ( hygiena, bezpečnost), plavky – chlapcům doporučujeme klasické,

děvčatům s dlouhými vlasy plaveckou čepici, (gumičky do vlasů), ručník, mýdlo, příp. šampon, hřeben. 

J. Šumberová

Učivo 14.-18.1.2019

Český jazyk

Párové souhlásky F/V, S/Z, Š/Ž

PS : str. 8,9,10

Písanka

str. 28,29

Prvouka

Hodiny ( orientace na číselníku  )

Matematika

  • násobení a dělení 3
  • aplikace násobilky ve slovních úlohách
  • PS str. 61

Čtvrtek : Kontrolní test z M

Pátek : Písemný test z ČJ

( vše ve škole zopakujeme a na testy se připravíme  )

Děkuji za spolupráci s domácí přípravou.

                                                                                              Kotmanová G.

 

 

Depistáž

Děti dostaly do ŽK lístek s výsledky depistáže z PPP.

2. Rodičovská kavárna – pozvánka

pozvánka+kavárna+leden+19 PDF

Učivo 7.-11.1.2019

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed  a na konci slova ( p/b, t/d, ť/ď…)

Učebnice str. 62,63

PS 2. díl: str. 5,6

Písanka

str. 26,27

Matematika

Sčítání a odčítání do sta, násobilka 3

Prvouka

Lidé a čas ( roční období,měsíce roku,části dne,

orientace na číselníku,hodiny,minuty )

 

Bruslení – ST 9.1.2019

Vážení rodiče, ve středu 9.1. 2019, půjdeme bruslit,pak bude následovat výuka PČ, ČJ, M.