Týden od 28.-31.1.

Český jazyk – opakování podstatná jména, skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory pán a hrad

                            V tomto týdnu si napíšeme opakovací test na koncovky v příčestí minulém, shodu přísudku s podmětem, způsob oznamovací, podmiňovací, rozkazovací a základní skladební dvojice.

Matematika – dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, rýsování čtverce

                          – zkontroluji a oznámkuji sešit z geometrie, můžete počítat i s mini testem

Vlastivěda – dějepisná část : manufaktura, první stroje 

                       – přírodovědná část : podnebné pásy

                       – zeměpisná část : Německo a jeho sousední státy, Rakousko

 

Ve čtvrtek 31.1. budu dětem předávat vysvědčení, vyučování bude končit v 11:40 hodin.

V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny, moc si je užijte. Z.CH.

Comments are closed.