Archiv Únor, 2019

Akce v březnu

7.3. – jdeme na DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JAHODOVÁ, odcházet budeme ze školy až po druhé vyučovací hodině. (zdarma)

14.3. – jdeme do KINA EVALD na promítání ,, Jeden svět na školách” (70,- Kč) , odcházet budeme po druhé vyučovací hodině.

18.3. – jdeme do TOULCOVA DVORA na program ,,Cesta kolem světa” (90 ,- Kč), platí se přes školní online pokladnu)

20.3. – bude den otevřených dveří, od 16:00 hodin JARMARK a v 17:00 hod. začínají třídní schůzky

29.3. – ,, Noc s Andersenem” , přespání ve škole. Děti budou potřebovat karimatku, spací pytel, kartáček na zuby a něco k večeři a k snídani. Sraz ve škole bude ještě upřesněn.

Týden od 25. 2. – 1. 3.

Český jazyk : nezapomeňte na úkol, který byl zadán již před prázdninami, některé děti ho již mají (pracovní sešit 2. díl str. 2. cv. 4 a 5)

                           – probíráme podstatná jména oko, ucho (oči, uši = rod ženský, tedy v příčestí minulém musí být tvrdé Y, př. oči pálily, uši svědily), pracovní sešit str. 3-5. Podstatné jméno vejce skloňujeme podle vzoru moře, ale ve 2. pádě. č. množného má tvar vajec.

Matematka : průměrná rychlost – pracovní sešit str. 14, test bude na dělení dvojciferným dělitelem, nezapomeňte si zopakovat také převody jednotek a zaokrouhlování.

Vlastivěda : dějepisná část – Josef Kajetán Tyl,  František Palacký, národní obrození 

                          přírodovědná část – savany a pouště

                          zeměpisná část – Evropa jako jeden ze světadílů, ostatní světadíly, oceány

 

7.3. ve čtvrtek půjdeme na dopravní hřiště Jahodová, zatím nepotřebují děti helmy. 

18.3. v pondělí půjdeme do Toulcova dvora.

Planetárium

Milí páťáci,

 přeji Vám všem krásné jarní prázdniny a posílám pozdrav s fotkami z mobilního planetária, které jsme měli ve školo 28. ledna a všem se nám moc líbilo. Dozvěděli jsme se zase mnoho nových informací. Zdraví Vás Z.CH.

 

 

Týden od 11. -15.2.

Český jazyk : podstatná jména rodu mužského, vzory předseda a soudce, začneme používat 2. díl pracovního sešitu 

Matematika : rýsování pravoúhlého trojúhelníku, výpočet obsahu čtverce a obdélníku, zlomky a písemné dělení

Vlastivěda : dějepisná část : opakování –  obrození měšťanské společnosti

                         přírodovědná část : tropický deštný prales, savany a poště ( fauna a flora)

                         zeměpisná část : Rakousko, větší města, významné osobnosti, základní fakta

Pracovní činnosti : Ten kdo nemá, přineste si děti lepidlo Herkules a pokud má někdo doma přebytečnou 🙂 vlnu, kterou můžeme použít na vyrábění, budu moc ráda. Děkuji.

V pátek 15.2. nezapomeňte vyklidit všechny věci ze skříněk, děkuji. Z.CH.

 

Předběžný plán:

18.3. a 1.4.  půjdeme do Toulcova dvora, nebyli jsme v prvním pololetí, takže toto pololetí nás čekají dvě návštěvy.

15.3. – půjdeme na promítání do kina Evald na Jeden svět na školách. POZOR, je to pátek a promítání začíná v 9:00 hodin, hokejisté ročníku 2008 nebudou mít ráno trénink a spolu s ostatními  žáky budou tento pátek v 8:00 hodin čekat v šatně. Děkuji, s pozdravem Z.CH.

Týden od 4. – 8.2.

Český jazyk : skloňování podstatných jmen rodu mužského, pracovní sešit str. 58 – 60, vzory muž a stroj

Matematika : dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu, zlomky, pracovní sešit str. 7-10

Vlastivěda : dějepisná část : opakování – vynálezci, první parní železnice, začneme obrození měšťanské společnosti

                         přírodovědná část : podnebné pásy – život v různých podnebných pásech, tropický pás

                         zeměpisná část : opakování – Německo, začneme Rakousko

 

V úterý 5.2. jdeme bruslit.