Archiv Březen, 2019

Masopust držíme

Masopustní veselí zavládlo ve třídě 2. A. Žáci si připravili pásmo  žertovných básní a písní, převlékli se do masek pozvali mladší spolužáky, aby si společně vysvětlili tradici spojenou s veselou náladou a taškařicemi.  Zvesela si zazpívali, nechyběla ani kobylka Klibna a tradiční koblížky neboli šišky, báby, na kterých si děti pochutnaly.   

 

Toulcův dvůr – Co dokáže voda

Jarmark a zápis ze třídních schůzek

Třídní schůzky 2. A

 

Návštěva dětí z MŠ

Předškoláci  MŠ Omská na návštěvě. 

Jarní vycházka

Poznáváme jarní květiny nejen na obrázku. Exkurze do květinářství.

 

Dotazník na web stránkách školy

Upozorňuji na dotazník, který je na web. stránkách školy. 

Vážení rodiče našich žákyň a našich žáků, předem děkujeme za  jeho vyplnění. 

Středa – Toulcův dvůr a plavání

 Ve středu 20. 3. jedeme tram. a autobusem ráno do T. dvora. 

Progam  “Co dokáže voda” je od 9- 11 h  + cesta zpět .  S sebou  batůžek, svačina, pití. 

 Plavání začíná v 11. 15 hodin.  Výuku plavání nestihneme. Vrátíme se do školy vycházkou do 12: 30 hodin. 

Jarmark od 16 hodin.  Jako prodavače  je třeba z řad dětí zajistit asi 4 žáky. 

Pokud někdo může prodávat (od 16 do 17 h.) a potom má možnost jít domů, ať se mi nahlásí. Včera se měly děti doma zeptat.  

Třídní schůzky a jarmark

 Ve středu 20. 3. se od 17 hodin konají třídní schůzky.

Od 16 hodin  se uskuteční po celé škole  jarmark, na kterém budou žáci prodávat svoje výrobky.  

Prosím rodiče, aby si si zkontrolovali stav ŠOP. Mnohé účty jsou v červených částkách. 

 Čekají nás akce –  80 Kč za Toulcův dvůr 20. 3.  a divadlo 29.3. 

 

 

 

Pochvala

Pochvala dětem za hodiny matematiky. U mnohých  je vidět zlepšení, jsou aktivnější, samostatnější, mají zautomatizované násobkové spoje. Zvládáme sl. úlohy. Dnes je samy děti  tvořily. Překvapily.  Je vidět, že doma procvičují. 

Jedna moc povedená, kterou vymyslel žák:  Koupil jsem dvě věci. Jedna stála 43 Kč, druhá byla o 6 Kč levnější. U pokladny jsme dostali slevu 18 Kč. Kolik korun jsme zaplatili?        2. otázka by mohla znít : Kolik Kč nám vrátili ze 100koruny ?

 V příloze jsou slovní úlohy, které počítáme.  Slovní úlohy s

 

Plán učiva 11. -15. 3

Český jazyk

Vlastní jména, místní jména – hor, řek, států, světadílů..  Psaní adresy

Opakování učiva – psaní slov s   dě tě ně bě pě vě mě , opakování učiva – spodoba hlásek na konci a uprostřed slova 

Psaní slov s předložkami 

Popis osoby- dokončit ,  pohádková postavy, popis věci – hračky – příprava 

Čtenářské křeslo- Březen – měsíc knihy 

Matematika 

Vytváření slovních úloh na násobení a dělení 

prac. učebnice  str. 30-36  a opakování str. 55 a 56

Prvouka

STROMY, KEŘE, BYLINY – stavba rostlin, poznávání jarních květin, ptáci na jaře 

Uč. str. 46 – 51