Týden od 8.-12.4.

Český jazyk : stupňování přídavných jmen, pracovní sešit čj strany 26 – 30

Matematika : slovní úlohy, pracovní sešit strana 26 – 27, další jednotky obsahu str. 30, střed úsečky a osa úsečky

Vlastivěda : dějepisná část – konec manufaktury, rozvoj strojírenství

                      přírodovědná část – budeme psát test a pak se podíváme na význam zoologických a botanických zahrad, dalším novým tématem bude Česká republika – oblast mírného podnebného pádu

                      zeměpisná část – vodstvo, slané vody, sladké vody

Comments are closed.