Týden od 29.4.-3.5.

Český jazyk : opakování přídavných jmen, druhy a skloňování zájmen, pracovní sešit strana 33-36

Matematika : začněte nosit poslední třetí díl, opakovat budeme povrch krychle a dokončíme učebnici druhý díl -povrch kvádru, desetinná čísla a jejich sčítání, odčítání a zaokrouhlování

Vlastivěda : dějepisná část –  Vznik Rakousko – Uherska, učebnice strana 32-33

                          zeměpisná část –  sladké vody, podnebné pásy, rostliny a živočichové, strana 58-60

 

V pondělí 6.5. se naše třída zapojí do projektu ,, Ukliďme Česko” , tento den si učení nikdo nenoste, pouze svačinu a pití a předem velice děkuji za ochotné zapojení do tohoto projektu.

Comments are closed.