Archiv Květen, 2019

Závěrečný test z anglického jazyka

Opakovací test z angličtiny

Začátkem příštího týdne nás čeká opakovací test na učivo 5. ročníku. Písemná práce je stejná pro
všechny páté třídy a bude i shodně hodnocena. Na test budeme procvičovat v hodinách, přesto vám
doporučuji doma zopakovat si následující učivo:
• Tvoření množného čísla
• Hodiny
• Zájmena osobní (I, you, he), zájmena přivlastňovací (my, your, his)
• Tvoření otázek, tázací zájmena (where, when…)
• Vazba there is/there are
• Sloveso to be (I am, he is)
• Sloveso to have (I have, he has)
• Čas přítomný prostý (I play/ she sleeps)
• Čas přítomný průběhový (I am playing, she is sleeping)
• Klíčová slovíčka z probíraných lekcí (at school, house, town, people…)

                                                                                                                                      L.Buňková

 

 

Rozloučení s prvním stupněm

Výsledek obrázku pro táborák

Milí páťáci, jelikož se následující měsíc budete loučit s prvním stupněm, rády bychom pro Vás s paní učitelkou Jandovou přichystaly na školní zahradě rozloučení s přespáním pod širým nebem a opekáním buřtů u táboráčku. 

Tento den pro Vás plánujeme na pátek 21.6. a sešli bychom se ve škole v 18:00 hodin. Každý, kdo se rozhodne s námi prožít toto dobrodružství, by si měl přinést karimatku, spací pytel, polštářek, pyžamo, zubní kartáček, ručník a něco na snídani. Můžete si také přinést čistě bílá obyčejná trička, na která plánujeme, že byste si mohli navzájem napsat věnování s podpisy, někteří žáci se s námi budou loučit a již v září nastoupí na jinou školu, takže ještě fixy :-).

Pokud budete chtít, můžete si vzít také repelent proti hmyzu.

 K večeři budou opékané buřty s chlebem, kdo je nemá rád, vezme si s sebou náhradní variantu.

Tato rozlučková akce bude ukončena v sobotu 22.6. v 8:00 hodin a pokud budou některé děti ráno opouštět školu samotné, prosím rodiče, aby napsali sdělení do žákovské knížky, že mohu děti ráno samotné pustit domů. Děkujeme Vám za spolupráci, budeme se těšit. Z.CH. 🙂 a B. J. 🙂

Týden od 27.- 31.5.

V pondělí 27.5. budeme mít ve třídě 3.vyučovací hodinu školní psycholožku Julii Medovou, která bude s dětmi diskutovat na téma styly učení.

Český jazyk : skladba, základní větné členy, podmět, přísudek, číslovky a jejich skloňování, str. 50-53

Matematika : násobení desetinných čísel deseti a stem, strana 24- 25, obsahy složitějších obrazců str. 28

Vlastivěda:  dějepisná část – 1. světová válka

                         přírodopisná část – lidská kostra

                         zeměpisná část – vegetace Evropy, str 61

Čtvrtek 30.5. bude celé dopoledne ve znamení sportu, chystáme pro děti SPORTOVNÍ DEN, nebudeme se tedy učit.

Integrovaný záchranný systém na školní zahradě

Ač byl předposlední květnový čtvrtek kapánek deštivý, naše školní zahrada se zaplnila všemi složkami integrovaného záchranného systému. Velký zájem všech dětí z prvního stupně byl u stanoviště s policejními zbraněmi, výstrojí a štíty. Neméně zajímavá podívaná byla na hasičskou cisternu a veškeré vybavení hasičů. Snad každý žák si během dopoledne prohlédl komplet vybavení sanitního vozidla a vyzkoušel si, jak správně resuscitovat. Hřebem dopoledne byla nádherná podívaná na jízdu policejních koní.

Týden od 20. – 23.5.

Český jazyk : číslovky, skloňování číslovek, pracovní sešit str. – 42-45

Matematika : úhly, porovnávání úhlu, osa úhlu, druhý díl strana 7 , sčítání a odčítání zlomků strana 17

Vlastivěda : dějepisná část – počátky česko – německého soužití

                          přírodovědná část – člověk a jeho tělo, proč chráníme svoje tělo

 

Ve čtvrtek 23.5. bude ve škole integrovaný záchranný systém, děti si nebudou brát do školy učení, konec vyučování bude ve 12:35.

 V pátek 24.5. je ředitelské volno vzhledem k volbám do evropského parlamentu.

Výlet do Ostré – Botanicus

Výsledek obrázku pro Ostrá botanicus

Vážení rodiče, milí páťáci,

v pátek 14.6. plánujeme výlet do Centra řemesel a bylinných zahrad, kde budeme od 9:00 – 12:00 hodin.

Autobus bude přistaven u školy v 7:50 hodin a odjíždět bude v 8:00 hodin. Příjezd ke škole bude cca ve 13:00 hodin podle dopravní situace.

Cena na žáka : 300 Kč. Cena zahrnuje dopravní a průvodcovské služby a vstupné do areálu Botanicus. ( platí se přes školní online pokladnu)

V Botanicusu budou děti chodit po řemeslných krámcích a dílnách a budou se seznamovat s dřívější výrobou např. mýdla, svíček, provazů, ručního papíru nebo s tím, jak se razily mince, či jak se těžilo zlato formou rýžování. V bylinných zahradách se seznámí s řadou rostlin, jež se většinou využívají v kosmetice nebo v lékárenském průmyslu. Součástí zahrad je také menší rostlinné bludiště, výběh se zvířaty a arboretum Dagmar a Václava Havlových.

V centru řemesel jsou dílny a obchůdky, ve kterých se nakupuje za místní groše. Jeden groš má hodnotu 10 Kč.

Přehled cen: Knihtisk – 2 groše                                                          Výroba ručního papíru – 2 groše

                        Řezbářství – 3 groše                                                      Výroba lněného provazu – 2 groše 

                        Rýžoviště zlata – 2 groše                                              Výroba bylinného mýdla – 5 grošů

                        Výroba svíček – 3 groše                                                 Brusírna kamene – 4-5 grošů                                 

                         Ražba mincí – 2 groše                                                  Drátování – 2-3 groše

                         Výroba loutky – 2 groše                                                Kožařství – 5-7 grošů

                         Košíkářství – 3 groše                                                      Keramika – 3-5 grošů

                         Lukostřelba – 1 groš

Zde se můžete podívat na webové stránky : http://www.botanicus.cz/

                         

Týden od 13.- 17.5.

Český jazyk : opakování přídavných jmen, skloňování zájmen. Začneme se věnovat podrobněji číslovkám. Pracovní sešit druhý díl str. 38-42

Matematika : opakování geometrie, oprava testu, porovnávání úhlu, osa úhlu, aritmetický průměr, učebnice třetí díl str. 6-10

Vlastivěda : dějepisná část – Rozvoj kultury a umění v 19. století

                          přírodovědná část – Rozdělení živých organismů

                          zeměpisná část – Podnebí, podnebné pásy na území Evropy

 

Ve čtvrtek bude až do konce školního roku výuka končit po šesté vyučovací hodině a v pátek bude výuka již od 8:00 hodin.

                     

Změna v rozvrhu

Vážení rodiče, milí páťáci,

 od příštího týdne nastane změna v rozvrhu, která se bude týkat 7. vyučovací hodiny ve čtvrtek (HV). Tato hodina bude přesunuta na pátek od 8:00 hodin. Čtvrteční výuka bude tedy končit po 6. vyučovací hodině. Chlapci hokejisté ročník 2007 dorazí vždy na hodinu po ranním tréninku. Děkuji Z.CH.

Dopravní hřiště

Výsledek obrázku pro dopravní hřiště

 

Upozorňuji na změnu, v pátek 10.5. půjdeme na dopravní hřiště podle toho, jaké bude počasí. Pokud bude pršet, zůstaneme ve škole, takže sešit na český jazyk a vlastivědu si vezměte s sebou. Nezapomeňte si vzít cyklistickou helmu a také pití se svačinou. Po návratu z dopravního hřiště bude konec vyučování (cca 12:00 hod.). S pozdravem Z.Ch.

Ukliďme Česko

Do dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky se zapojila také ZŠ Eden. Cílem bylo uklidit nepořádek v blízkosti naší školy a okolí Zimního a Atletického stadiónu Slavia Praha. Této činnosti se naprosto úžasně zhostili žáci 2.C, V.A a 6.B. Potřebovali jsme rukavice, pytle, dobrou náladu a také vědomosti o třídění odpadu. Společně třídy roztřídily všechny plné pytle odpadků do kontejnerů na papír, plast, sklo a smíšený odpad. Celou akci jsme si užili a poděkování náleží nejen všem žákům, ale také koordinátorovi projektu panu učiteli  Pinkrovi za zprostředkování. Těšíme se na další takové akce, které pomáhájí.